Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12097

Название: Підзаконний нормативний правовий акт: значення та дія
Авторы: Морозова, Ю. А.
Волошина, Я. Л.
Ключевые слова: підзаконні нормативні правові акти
Issue Date: 2022
Издатель: ПУЕТ
Библиографическое описание: Підзаконний нормативний правовий акт : значення та дія / Ю. А. Морозова, Я. Л. Волошина // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – С. 146–148.
Аннотация: Підзаконні нормативні правові акти регулюють різноманітні суспільні відносини і посідають важливе місце серед інших джерел права. Значенню підзаконних актів приділяється недостатньо уваги з боку вчених, їх дія розглядається узагальнено, недеталізовано. Нині з’ясування ролі та значення підзаконних нормативних правових актів є важливим напрямом наукових пошуків, оскільки в процесі реформування правової системи від цього залежить якість нормативного матеріалу. Проблематику значення та дії підзаконних нормативних правових актів досліджували такі науковці: Ю. О. Безуса, М. В. Вилегжаніна, Є. А. Гетьман, Я. Л. Горбунова, В. М. Косович, О. В. Малько, О. В. Петришин, І. М. Погрібний, Я. В. Романов, О. Ф. Скакун, В. М. Хропанюк, Е. С. Шуберт та ін.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12097
ISBN: 978-966-184-427-7
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Aktualni pytannia rozvytku nauky_Ch1_2022_146-148.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback