Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра менеджменту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12288

Название: Розробка і впровадження системи менеджменту якості на підприємстві: обґрунтування проектного підходу на основі діаграми К. Ісікави
Авторы: Рибалко-Рак, Леся Андріївна
Гусаковська, Тетяна Олександрівна
Кужель, Наталія Леонідівна
Ключевые слова: Діаграма К. Ісікави
система менеджменту якості
проект
аудит
сертифікація
Настанова з якості
Issue Date: 2022
Издатель: Полтавський університет економіки і торгівлі
Библиографическое описание: Рибалко-Рак Л.А., Гусаковська Т.О., Кужель Н.Л. Розробка і впровадження системи менеджменту якості на підприємстві: обґрунтування проектного підходу на основі діаграми К. Ісікави. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2022. №1(105). С. 24-28.
Аннотация: Мета статті полягає в обґрунтуванні проектного підходу до розробки і впровадження сис- теми менеджменту якості на підприємстві на основі діаграми К. Ісікави. Методика дослідження. Вирі- шення поставленої у дослідженні мети здійснено за допомогою таких загальнонаукових прийомів і методів дослідження: аналізу і синтезу, індукції і дедукції – для деталізації об’єкта і предмета дослідження; наукової абстракції – для встановлення причин, факторів і наслідків проблематики дослідження; комплексного і системного підходу – для побудови діаграми К. Ісікави; логічного аналізу – для формулювання висновків дослідження. Результати. У статті обґрунтовано проектний підхід до розробки і впровадження системи менеджменту якості на підприємстві через побудову діаграми К. Ісікави, що зумовлено інноваційною вимогою часу щодо модернізації систем управління на основі концепції тотальної якості. Розроблено проектну модель формування системи менеджменту якості на підприємстві, визначено причинні взаємозв'язки між факторами та наслідками при прийнятті управлінських рішень у межах проекту щодо розробки і впровадження системи менеджменту якості на підприємстві. Практична значущість результатів дослідження. Діаграма К. Ісікави схематично візуалізує основні причинно-наслідкові взаємозв'язки між чинниками та наслідками проблеми дослідження – розробки і впровадження системи менеджменту якості на підприємстві, що суттєво підвищує ефективність такого проекту. В дослідженні визначено змістовні взаємозв'язки між чинниками, які здійснюють найбільш суттєвий вплив на процес формування системи менеджменту якості на підприємстві.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12288
ISSN: 2409-6873
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ПУЕТ Полтава №1(105)_2022_removed.pdf524,62 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback