Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12431

Название: Окремі правові аспекти застосування вторинного ресурсокористування у побуті й економіці
Другие названия: Some legal aspects of the application of secondary resource use in everyday life and economy
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: вторинне ресурсокористування
терикон
інвестор
субʼєкт господарювання
Господарський кодекс України
побутові відходи
«зелена» енергетика
secondary resource use
spoil tip
investor
economic entity
Economic Code of Ukraine
household waste
"green" energy
Issue Date: 2022
Издатель: Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Библиографическое описание: Деревянко Б.В. Окремі правові аспекти застосування вторинного ресурсокористування у побуті й економіці. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науковопрактичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 231–233.
Аннотация: Запропоновано організувати переробку териконів. Для цього слід залучати іноземні компанії. У пошуку іноземних переробників субʼєктам господарювання та територіальним громадам мають допомагати торгово-промислові палати. Українські переробні комбінати очевидно не готові до масової переробки териконів. Потрібно налагоджувати відповідні переробні лінії. Видається, що зробити це можливо із залученням іноземних інвесторів. Зробити це можливо за допомогою надання певних інвестиційних пільг. Карʼєри можуть бути використані не як сміттєзвалища, а як водосховища. Для правового забезпечення наповнення відпрацьованих карʼєрів водою положень чинного законодавства достатньо. У межах наявних норм цивільного та господарського законодавства може бути утворено певну кількість нових водосховищ. Слід пропонувати державі активніше використовувати території, які є забрудненими та непридатними для проживання людей чи для використання в агропромисловому комплексі. Прикладами таких територій може бути зона відчуження, а також землі, що раніше використовувалися під сміттєзвалища. Тут можуть встановлюватися вітроустановки та сонячні панелі, покликані генерувати енергію із «зелених» джерел. Для цього норм Господарського кодексу України, Закону України «Про альтернативні джерела енергії» та відповідних підзаконних НПА буде цілком достатньо.
Описание: It was proposed to organize the recycling of spoil tips. For this, foreign companies should be involved. Chambers of commerce and industry should help economic entities and territorial communities in the search for foreign processors. Ukrainian processing plants are obviously not ready for mass processing of spoil tips. It is necessary to establish appropriate processing lines. It is possible to do this with the involvement of foreign investors by providing certain investment benefits. Quarries can be used not as landfills, but as water reservoirs. Provisions of current legislation are sufficient for legal provision of water filling of used quarries. A certain number of new water reservoirs can be created within the existing norms of civil and economic legislation. The state should be offered more active use of territories that are polluted and unsuitable for human habitation or for use in an agro-industrial complex. Examples of such areas can be an exclusion zone, as well as lands that were previously used for landfills. Wind turbines and solar panels designed to generate energy from "green" sources can be installed here. For this purpose, the norms of the Economic Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Alternative Energy Sources" and relevant by-laws will be quite sufficient.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12431
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Derevyanko__06.10.2022.pdf908,95 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback