Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра менеджменту >
Наукові роботи студентів >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12439

Название: «Управління інноваційною політикою підприємства: ситуаційний підхід» (за матеріалами ПрАТ “Експериментально-механічний завод”) зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Бізнес-адміністрування», освітнього ступеня «магістр». Полтава. ПУЕТ. 2020. 137 с.
Авторы: кайдзен
Мирна, Наталія Миколаївна
Ключевые слова: управління
принципи
ситуаційний підхід
підприємство
інноваційна політика
Issue Date: 19-Oct-2022
Аннотация: Дипломна магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Вона включає 23 таблиці, 14 рисунків, 3 додатка, список використаних джерел містить 99 літературних найменувань. Елементи наукової новизни: автором запропоновані принципи інноваційної політики підприємства машинобудівної галузі, а також застосування концепції Кайдзен на ПрАТ “Експериментально-механічний завод” в умовах постійних змін.
Описание: За матеріалами дослідження опубліковано тези доповіді: Бондар-Підгурська О.В., Мирна Н.М., Полонський І.О. Ситуаційний підхід до управління інноваційною політикою підприємств України в умовах необхідності реалізації цілей сталого розвитку. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 березня 2020 року). Київ: Вид. центр КНУКіМ. 2020. Частина 2. С.149-151
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12439
Appears in Collections:Наукові роботи студентів

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Мирна_Unicheck Similarity Report 1002815811.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback