Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра менеджменту >
Наукові роботи студентів >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12440

Название: «Управління портфелем новизни на підприємствах, орієнтованих на зовнішній ринок» (за матеріалами ТОВ «Bастега») зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Бізнес-адміністрування», ступеня вищої освіти «магістр». Полтава. ПУЕТ. 2020. 112 с.
Авторы: Храпач, Олександр Олександрович
Ключевые слова: управління
зовнішньоекономічна діяльність
підприємства
портфель новизни
Issue Date: 19-Oct-2022
Аннотация: Дипломна магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Вона включає 23 таблиці, 19 рисунків, 3 додатка, список використаних джерел містить 110 літературних найменувань, налічує 112 сторінок. У результаті дослідження автором удосконалено визначення портфеля новизни та виокремлено й узгоджено змістовно-логічний ланцюг понять у рамках даної теми, розроблено, запропоновано та використано макет для оцінки оптимальності портфелі новизни та процесів управління ним у діяльності ТОВ «Bастега». На основі виокремленних недоліків автором запропоновано напрями підвищення ефективності управління портфелем новизни у діяльності ТОВ «Bастега» в контексті орієнтації на зовнішній ринок.
Описание: Матеріали дипломної магістерської роботи опубліковано у тезах доповіді та оприлюднено на міжнародній науково-практичній конференції: Бондар-Підгурська О. В., Храпач О. О., Егдара Есмаель Омар Мохаммед. Маркетингові та патентно-кон’юнктурні дослідження як інструмент гармонізації інтересів стейкхолдерів: підприємств, бізнес-середовищ, територіальних систем. Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (31 жовтня 2020 року, м. Харків). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2020. 482 с. C.336-338.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12440
Appears in Collections:Наукові роботи студентів

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Храпач_Антиплагіат_Unicheck8.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback