Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Підрозділи університету >
Бібліотека університету >
Глави з книги >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10210

Название: Підготовка лідерів-управлінців в умовах дистанційного навчання
Авторы: Нестуля, Олексій Олексійович
Нестуля, Світлана Іванівна
Кононец, Наталія Василівна
Ключевые слова: лідер
дистанційне навчання
moodle
основи лідерства
Issue Date: 2020
Издатель: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Библиографическое описание: Підготовка лідерів-управлінців в умовах дистанційного навчання [Текст] / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, Н. В. Кононец // Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики : монографія / С. І. Бандур, Т. А. Костишина, О. О. Нестуля [та ін.] ; за ред. Т. А. Костишиної. – Полтава, 2020. – С. 501-517. – На укр. мов.
Аннотация: Потужний потенціал лідерської управлінської парадигми як важливого чинника поступального прогресивного розвитку сучасного суспільства в останні десятиліття отримав широке визнання в різних сферах управління передових країн світу. У США, Канаді, більшості країн Європейського Союзу розроблені й реалізуються державні програми імплементації лідерства у сферу державного управління, створені численні центри дослідження, діагностики й розвитку особистісного лідерського потенціалу, упровадження лідерства в управління бізнесом, освітою. Здійснюється широкомасштабна підготовка лідерів-управлінців. Вітчизняна система вищої освіти теж активно долучається до цього процесу: заклади вищої освіти (ЗВО), здійснюючи підготовку студентів за різними напрямами та спеціальностями, все більше звертають увагу на проблему формування лідерської компетентності студентів, адже нині будь-який фахівець-професіонал, майстер своєї справи має бути командним гравцем, який володіє комплексом характеристик, в основі яких лежить здатність до колективної взаємодії та лідерства. У свою чергу, це актуалізує пошуки нових підходів, концепцій, дидактичних умов для підвищення якості професійної підготовки лідерів-управлінців у галузях економіки, менеджменту, бізнес-адміністрування, освітнього менеджменту, одним із головних завдань якої є саме формування їх лідерської компетентності.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10210
ISBN: 978-966-184-387-4
Appears in Collections:Глави з книги

Files in This Item:

File Description SizeFormat
O-O-Nestulya_S-I-Nestulya_N-V-Kononets_Pidhotovka_lideriv-upravlintsiv_v_umovakh_dystantsiinoho_navchannia.pdf940,1 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback