Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Підрозділи університету >
Бібліотека університету >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10681

Название: Компетентнісно-орієнтований підхід як основа професійної підготовки майбутніх перекладачів
Авторы: Сухачова, Наталія Сергіївна
Ключевые слова: професійної підготовка перекладачів
компетентнісно-орієнтований підхід
Issue Date: 2019
Издатель: ПУЕТ
Библиографическое описание: Компетентнісно-орієнтований підхід як основа професійної підготовки майбутніх перекладачів [Текст] / Н. С. Сухачова // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця [Текст] : матеріали XLIII Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 14 - 15 листопада 2018 року) / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 255–257.
Аннотация: На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговою умовою професійної підготовки висококваліфікованих фахівців є не лише володіння знаннями, а уміння швидко й ефективно застосовувати їх у реальному житті, здатність до постійного саморозвитку та самоосвіти. Нові вимоги до професійної підготовки конкурентоспроможних перекладачів, зумовлюють необхідність орієнтації сучасної професійної освіти на ключові компетенції, які забезпечать формування професійного універсалізму.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10681
ISBN: 978-966-184-332-4
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kompetentnisno-orientovanyi pidhid_Suhachova.pdf207,26 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback