Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Підрозділи університету >
Бібліотека університету >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11655

Название: Інтенсивне навчання як модуль дидактичної системи
Авторы: Макаревич, Роман Володимирович
Ключевые слова: інтенсивне навчання
дидактична система
модуль
заклад вищої освіти
інновації
Issue Date: 2021
Издатель: ПУЕТ
Аннотация: Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, який містить 127 позицій. Загальний обсяг роботи – 106 сторінок, основний зміст роботи викладено на 95 сторінках. Ключові слова: інтенсивне навчання, дидактична система, модуль, заклад вищої освіти, інновації. Об’єкт дослідження – інтенсивне навчання як явище і процес. Предметом дослідження є конгломерат внутрішніх і зовнішніх чинників, які визначають інтенсивне навчання як модуль дидактичної системи. Мета дослідження: систематизувати теорії, принципи, положення, які лежать в основі поняття „інтенсивне навчання”, які розкривають чинники, напрями, методи інтенсифікації навчання; використовуючи системний, синергетичний, модульний підходи, виділити основні аспекти функціонування інтенсивного навчання як модуля дидактичної системи та дослідити технологію організації та технологію процесу інтенсивного навчання. Методи дослідження: – теоретичні методи: вивчення і аналіз філософської, психологічної, педагогічної, медичної і методичної літератури, системний підхід до аналізу педагогічних явищ; – діагностичні: тестування, анкетування студентів і викладачів, бесіди, опитування, самооцінка і самоконтроль; – емпіричні: вивчення практичного досвіду, спостереження; – експериментальні: дидактичний експеримент і моніторинг якості навчання; – статистичні методи опрацювання емпіричних даних. Наукова новизна дослідження: 1. Інтенсивне навчання описане як модуль дидактичної системи, який має свою теорію, методологію, технологію і практичне застосування. 2. Запропоновано технологічне вирішення організації і процесу інтенсивного навчання. Теоретична значимість дослідження полягає в узагальненні чинників, напрямів, моделей інтенсивного навчання; доповненні знань про конструювання методологічної моделі і технології навчання. Практична значимість полягає у виробленні системи дидактичних завдань, принципів, умов і критеріїв конструювання і проектування інтенсивного навчання як модулю дидактичної системи. Апробація дослідження. Основні положення і результати дипломного дослідження обговорювались на засіданнях кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», на науково-практичних конференціях у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11655
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Макаревич.doc631,5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback