Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01 >
Дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5093

Название: ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Авторы: Мілька, Алла Іванівна
Ключевые слова: ефективність
інструментарій
кооперація
соціальна та економічна діяльність
підприємства та організації споживчої кооперації
прибуток
Issue Date: 9-Nov-2016
Аннотация: Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних положень і розробка науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної та соціальної ефективності діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації.Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних підходів до підвищення ефективності соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації. Основні положення дисертації, що визначають її наукову новизну і виносяться на захист, конкретизуються в наступному: удосконалено: обґрунтування на основі міжнародного досвіду унікальності неприбуткової соціально-економічної природи кооперативних підприємств та організацій, зокрема споживчої кооперації, що, на відміну від традиційних підходів, базується на встановленні мети кооперативних форм господарювання, яка полягає не у прагненні до отримання прибутку, а у забезпеченні пайовиків необхідними товарами та/чи послугами за їх собівартістю, тому прибуток, що виникає в кооперативних підприємствах має особливу економічну природу та є своєрідним «побічним ефектом» унаслідок неможливості попереднього точного розрахунку собівартості, що, у свою чергу, обумовлює особливий механізм його розподілу серед клієнтів-пайовиків у вигляді кооперативних виплат пропорційно до користування послугами, у зв’язку з цим упровадження пропонованого підходу у споживчій кооперації України дозволить аргументувати доцільність зарахування її підприємств і організацій до неприбуткових установ згідно із податковим законодавством із відповідним пільговим оподаткуванням; визначення поняття «соціально-економічна ефективність споживчої кооперації», яке розглядається як ступінь задоволення потреб пайовиків при беззбитковій господарській діяльності кооперативних підприємств і організацій, у якому, на відміну від існуючих підходів, акцентується увага не на економічному, а на соціальному ефекті, отриманому в процесі здійснення кооперативної діяльності, на основі чого зроблено висновок про некоректність визначення ефективності діяльності кооперативних підприємств і організацій лише за економічними показниками; комплекс критеріїв оцінки ефективності соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації України, в якому на відміну від існуючих, використано як традиційні показники економічної ефективності підприємств (валовий дохід, рентабельність тощо), так і показники соціальної ефективності, які характеризують рівень впливу на якість життя населення, що дозволило запропонувати практичний інструментарій комплексної оцінки соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації України та оцінити соціальну роль споживчої кооперації, особливо у сільській місцевості; модель адаптивного управління соціально-економічною діяльністю підприємств та організацій споживчої кооперації, що, на відміну від існуючих, передбачає використання матричного методу та надає можливість комплексно оцінювати ефективність управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації, визначати «вузькі місця» та діагностувати основні проблеми, які призводять до її зменшення; набули подальшого розвитку: методичний інструментарій управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації України на основі збалансованої системи показників, який, на відміну від існуючих, поряд з такими складовими, як «внутрішні бізнес-процеси», «розвиток», «фінанси», «клієнти» та «навчання» включає також складову «пайовики», що дозволило врахувати особливості соціально-економічної природи споживчої кооперації та більш чітко визначити проблеми функціонування і перспективи розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації України; методичний підхід до прогнозування економічної ефективності господарської діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації, що, на противагу існуючим, ґрунтується на використанні рівнянь ряду Фур’є, дозволяє врахувати вплив сезонної складової на динаміку чистого прибутку та спрогнозувати його значення для забезпечення беззбиткової діяльності кооперативних підприємств.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5093
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Мілька дисертація.pdf2,23 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback