Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01 >
Відгуки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5109

Название: Відгук офіційного опонента к.е.н., доцента Сабліної Н.В., доцента кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця на дисертаційну роботу Берліна Віктора Михайловича на тему "УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ НЕБАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ)", що представлена до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Авторы: Сабліна, Наталія Вікторівна
Issue Date: 15-Nov-2016
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5109
Appears in Collections:Відгуки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Відгук СаблінаН.В..pdf2,36 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback