Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01 >
Відгуки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5113

Название: Відгук офіційного опонента д.е.н., професора, Павлової В.А.., заваідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля" на дисертаційну роботу Криворучко Ольги Сергіївни на тему «Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації», що представлена до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Авторы: Павлова, Валентина Андріївна
Issue Date: 15-Nov-2016
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5113
Appears in Collections:Відгуки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
відкгук опонента д.е.н..pdf2,35 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback