Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01 >
Автореферати >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5271

Название: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕКЛАМНОЇ ГАЛУЗІ
Авторы: Яковенко, Тетяна Іванівна
Ключевые слова: ефективність маркетингової діяльності
підприємства рекламної галузі
організаційно-економічний механізм
удосконалення
структурно-компонентний підхід
оцінка
Issue Date: 9-Dec-2016
Аннотация: Яковенко Т. І. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2016. Дисертаційна робота присвячена вдосконаленню організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі. У роботі впорядковані сутнісні підходи до визначення маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі, систематизовано науково-методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі й обґрунтовано зміст організаційно-економічного механізму її забезпечення. Проведено діагностику сучасних тенденцій розвитку, оцінку ефективності маркетингової діяльності й аналіз результативності організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі, що призвело до необхідності застосування структурно-компонентного підходу до удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі. Запропоновано структурно-компонентний підхід до підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі, що заснований на особливостях організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності такої діяльності, здійснюється за допомогою використання методу аналізу ієрархій для ранжування критеріїв і показників ефективності, їх моделювання за інтегральним показником розвитку. Удосконалено факторно-критеріальну модель аналізу результативності організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі на основі інтегрального кваліметричного показника розвитку та методичний підхід до вибору оптимального маркетингового рішення підприємств рекламної галузі, що ґрунтується на оптимізації критеріїв і показників ефективності маркетингової діяльності та дозволяє визначити оптимальні стратегічні напрями розвитку. Обґрунтований комплексний підхід до розробки та впровадження маркетингової стратегії розвитку у діяльність підприємств рекламної галузі, що охоплює розробку маркетингової стратегії розвитку, оцінку готовності підприємства до її впровадження та обґрунтування коригувальних заходів щодо сприйняття такої стратегії підприємствами.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5271
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:

File Description SizeFormat
aref_Yakovenko.pdf663,73 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback