Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01 >
Автореферати >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5273

Название: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Авторы: Пєнцова, Наталія Вадимівна
Ключевые слова: освітні послуги
післядипломна педагогічна освіта
державне регулювання
модель економічного розвитку
конкурентоспроможність.
Issue Date: 9-Dec-2016
Аннотация: Пєнцова Н.В. Організаційно-економічне регулювання розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2016. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й наведено нове вирішення науково-практичного завдання щодо вдосконалення організаційно-економічного регулювання розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні. На основі проведеного дослідження доведено, що зміни в системі державного регулювання післядипломної педагогічної освіти мають полягати в: перегляді відповідної нормативно-правової бази; створенні ринку освітніх послуг; заміні діючої організаційної моделі закладу на більш динамічну, що відповідатиме вимогам і запитам суспільства й держави. Обґрунтовано основну мету концепції державного регулювання економічним розвитком післядипломної педагогічної освіти: підвищення конкурентоспроможності, зміцнення ресурсного потенціалу, збільшення обсягів інвестицій в освіту. Розроблено модель економічного розвитку післядипломної педагогічної освіти, яка базується на зміцненні конкурентних переваг закладів і зорієнтована на реформування цієї системи за такими векторами: удосконалення нормативно-правового та організаційного забезпечення, підвищення якості освітніх послуг, підвищення людського потенціалу, запровадження системи паритетного фінансування суб’єктами післядипломної педагогічної освіти.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5273
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:

File Description SizeFormat
aref_Pentsova.pdf531,78 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback