Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01 >
Відгуки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5364

Название: Відгук офіційного опонента к.е.н., доцента Архипової Т.В., доцента кафедри маркетингу ДВНХ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на дисертаційну роботу Яковенко Тетяни Іванівни на тему "Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі", що представлена до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Авторы: Архипова, Тетяна Василівна
Issue Date: 27-Dec-2016
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5364
Appears in Collections:Відгуки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Відгук_Архипова.pdf3,03 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback