Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 >
Дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5618

Название: РОЗВИТОК ДОКТРИНИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Авторы: Чинчик, Анатолій Анатолійович
Ключевые слова: українська фінансово - економічна думка
історія економічної думки
податки
податкова система
податкова політика
доктрина оподаткування
ринкове господарство
трансформація економіки
Issue Date: 28-Feb-2017
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Полтава, 2017. Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню розвитку доктрини оподаткування в українській економічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Розглянуто закономірності й особливості податків на українських землях та розроблено періодизацію, виділено характерні періоди історичного процесу розвитку системи оподаткування в умовах організації господарства на ринкових засадах. Проаналізовано роль наукових концепцій українських вчених як теоретичної основи бюджетно - податкової політики. Обґрунтовано значимість теоретичних здобутків українських вчених щодо оподаткування з метою ефективного розвитку господарства. Розкрито причини зубожіння населення на українських землях через необґрунтовану систему оподаткування з боку Австро-Угорської та Російської імперій. Доведено примусовість сплати податків зі спричиненням високого рівня соціальної напруги та проблемних взаємовідносин між владою і суспільством. У роботі зазначається необхідність врахування історичного досвіду оподаткування щодо розвитку господарства на ринкових засадах в Україні.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5618
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
5618.pdf2,87 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback