Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 >
Дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5619

Название: МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Авторы: Подскребко, Олександр Сергійович
Ключевые слова: виробничий менеджмент
промислова логістика
економіко-математичне моделювання
імітаційне моделювання
система підтримки прийняття рішень
Issue Date: 28-Feb-2017
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2017. У дисертаційній роботі здійснено постановку й вирішення актуального наукового завдання моделювання системи виробничого менеджменту промислового підприємства. На базі дослідження існуючих методів і технологій здійснення управління системою виробничого менеджменту визначено основу ефективності, а саме прийняття своєчасних та економічно обґрунтованих управлінських рішень та запропоновано концепцію моделювання системи виробничого менеджменту промислового підприємства, засновану на ідеях теорії обмежень та використанні сучасних економік - математичних методів, яка дозволяє підвищити ефективність здійснення процесів виробничого менеджменту промислових підприємств. Розроблено дискретно-подієву модель конвеєрної лінії промислового підприємства, яка дозволяє виявити вузькі місця системи, за допомогою сценарного аналізу визначити доцільність проведення низки заходів щодо їх усунення, оцінити можливе підвищення ефективності функціонування системи в цілому. Запропоновано структуру системи підтримки прийняття рішень з управління процесами виробничої логістики промислового підприємства, що дозволяє виробити найбільш ефективну стратегію поведінки змінного майстра, що дозволить скоротити час для прийняття рішень, заснованих на інформації про фактичні запаси, планових простоях і втрати, а також забезпечити інтенсифікацію праці персоналу, зайнятого в процесі безперервного розливання стали, а також визначити ціну помилки управлінських рішень з метою виключення можливості її повторення в майбутньому. Також розроблено агентну модель процесу залучення персоналу до зміни, яка дозволяє визначити час, необхідний для залучення всього персоналу підприємства до змін і таким чином, спланувати безпосереднє послідовність заходів щодо їх впровадження. Основні результати дослідження пройшли практичну апробацію на ПАТ «Авдіївський завод металевих конструкцій». Підтверджений актом економічний ефект склав 150,3 тис. грн.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5619
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
5619.pdf3,48 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback