Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 >
Дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5809

Название: Моделі проблемно-орієнтованого управління економічними об'єктами
Авторы: Кравченко, Володимир Миколайович
Ключевые слова: модель
проблемно-орієнтоване управління
економічний об’єкт
бізнес-процес
потік
проблемна ситуація
динамічний портфель замовлень
системна динаміка
дискретно-подієва модель
структурна модель
Issue Date: 6-Jun-2017
Серия/номер: УДК;658.51:004.942
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Полтава, 2017 р. У дисертаційній роботі вирішено нову важливу для економіки проблему розробки методології моделювання проблемно-орієнтованого управління економічними об’єктами з метою підвищення їх стійкості до порушень, вирішення управлінських проблем і своєчасного досягнення цілей шляхом структурної перебудови систем операцій і вдосконалення бізнес-процесів. Запропоновано концепцію моделювання процесів проблемно-орієнтованого управління економічними об’єктами, засновану на теорії прийняття рішень, системній динаміці та методології «м’яких» систем, яка комбінує методи аналізу ситуацій, моделі динаміки потокових процесів і методи дослідження операцій для подолання проблемних ситуацій, підтримки стійких до порушень систем операцій і підвищення результативності й ефективності бізнес-процесів. Для обґрунтування управлінських дій згідно з розробленою концепцією побудовано моделі управлінського циклу та механізму ієрархічного планування діяльності економічного об’єкту, метод контролю й оцінки її ефективності та методологічний підхід до структурування проблемних ситуацій, а також розроблено відповідні структурні, системно-динамічні, дискретно-подієві моделі управління бізнес-процесами, потоками та запасами готової продукції, реалізації динамічного портфелю замовлень, адаптивного ланцюга постачань, оновлення асортименту. Економічний ефект полягає в зменшенні втрат через порушення, скороченні операційних витрат і вивільненні обігових коштів.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5809
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
5809.pdf10,18 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback