Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 >
Відгуки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5853

Название: ВІДГУК офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу Кравченка Володимира Миколайовича "Моделi проблемно-орiєнтованого управлiння економiчними об'єктами", подану до спецiалiзованої ради Д 44.877.02 у ВНЗ Укоопспiлки "Полтавський унiверситет економiки i торгiвлі" на здобуття наукового ступеня доктора економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.11 - математичнi методи, моделi та iнформацiйнi технологii в економiцi
Авторы: Григорук, Павло Михайлович
Issue Date: 21-Jun-2017
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5853
Appears in Collections:Відгуки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Відгук_Григорук.pdf7,64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback