Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 >
Дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5967

Название: Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами
Авторы: Мінц, Олексій Юрійович
Ключевые слова: прийняття рішень
інтелектуальні обчислення
економічні системи
штучні нейронні мережі
генетичні алгоритми
нечітка логіка
системна динаміка
моделювання
класифікація
оптимізація
Issue Date: 29-Dec-2017
Серия/номер: УДК;004.89:519.816
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Приазовський державний технічний університет МОН України, Маріуполь, 2017. Дисертацію присвячено вирішенню актуальної проблеми розробки й удосконалення теоретичних, концептуальних і методичних положень щодо формалізації процесів синтезу інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень для підвищення ефективності функціонування економічних систем. Досліджено теоретичні та методологічні проблеми моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень, вдосконалено класифікацію задач аналізу і обробки даних в економіці, розглянуто передумови вибору методів ідентифікації складних економічних систем та здійснено аналіз інтелектуальних методів їх ідентифікації. Розроблено та доведено до методологічного рівня методичні підходи до синтезу інтелектуальних систем прийняття рішень та концепцію їх моделювання, яка ґрунтується на комплексному використанні інтелектуальних обчислень на всіх стадіях прийняття рішень у процесах спостереження, моделювання, ідентифікації та оцінки. Для реалізації концепції розроблено генетичні моделі рішення задач обробки даних; методи відбору даних для вирішення складних економічних задач з використанням штучних нейронних мереж; методичний підхід до постановки задачі нейромережевого моделювання який перевірено при розв’язанні складних економічних задач; критерії і методи вибору інструментальних засобів інтелектуального аналізу і обробки даних; імітаційні моделі ідентифікації параметрів економічних систем; методи забезпечення порівнянності результатів при порівнянні ефективності вирішення економічних задач аналізу і обробки даних. Систематизовано методи дослідження ефективності сучасних інструментальних засобів інтелектуального аналізу і обробки даних; методи оцінки ефективності вирішення складних економічних задач. Здійснено практичну апробацію науково-методичних підходів, моделей, методів і практичних рекомендацій.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5967
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
17203.pdf6,51 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback