Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 >
Дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5969

Название: Моделювання економічної поведінки суб’єктів господарювання
Авторы: Удачина, Катерина Олександрівна
Ключевые слова: моделювання
економічна поведінка
суб’єкт господарювання
циклічність
експлікативна модель
функціональна характеристика
Issue Date: 29-Dec-2017
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2017. У дисертаційній роботі здійснено постановку та запропоновано вирішення нового важливого для економіки України завдання моделювання економічної поведінки суб’єктів господарювання, яке спрямоване на підвищення рівня загальної ефективності суб’єктів господарювання. Розроблено концепцію моделювання економічної поведінки суб’єктів господарювання, яка базується на теоретичних положеннях статистичного та системного аналізу, теорії економічних циклів, поведінковій економічній теорії, комплексному використанні економіко-математичних методів та моделей. Для обґрунтування та визначення майбутніх стратегічних і тактичних цілей діяльності з метою подальшого ефективного управління суб’єктом господарювання побудовано модель визначення стадії життєвого циклу суб’єкта господарювання. Для формування умов зростання загальної економічної ефективності функціонування суб’єкта господарювання в рамках розробленої концепції удосконалено методичний підхід до оцінювання підсистем і їх функціональних характеристик за принципом тріади. Для виявлення додаткових переваг суб’єктів господарювання розроблено експлікативну модель формування економічної поведінки суб’єкта господарювання в рамках відповідної стратегії, яка базується на методичному підході до оцінювання підсистем і їх функціональних характеристик за принципом тріади. Здійснено реалізацію побудованих моделей та виділено етапи впровадження комплексної системи моделювання економічної поведінки у діяльність туристичної компанії.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5969
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ДИСЕРТАЦІЯ_Удачина К.О._2017.pdf4,84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback