Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу >
Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі (архів) >
Монографії >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6539

Название: Енергетична та соціально-економічна ефективність апарата для двостороннього жарення м’яса під дією електричного струму
Авторы: Скрипник, Вячеслав Олександрович
Фарісєєв, Андрій Геннадійович
Ключевые слова: енергетична ефективність
соціально-економічна ефективність
двостороннє жарення
м’ясо
електричний струм
Issue Date: 2015
Издатель: ПУЕТ
Библиографическое описание: Скрипник В. О. Енергетична та соціально-економічна ефективність апарата для двостороннього жарення м’яса під дією електричного струму / В. О. Скрипник, А. Г. Фарісєєв // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: збірник. – Полтава, 2015. – №1(73). – С.60-68.
Аннотация: Об’єктом дослідження є процес двостороннього жарення м’яса під дією елек- тричного струму та апарат для його реалізації. Метою статті є визначення енергетичної та соціально-економічної ефективності від упровадження в діяльність закладів ресторанного господарства апарата для двостороннього жарення м’яса під дією електричного струму. У дослідженнях застосовано методи узагальнення та математичної статистики. У статті розраховано показники енергетичної ефективності процесу двостороннього жарення м’яса під дією електричного струму та апарата для його реалізації. Доведено, що впровадження у виробничий процес закладів ресторанного господарства апарата для дво- стороннього жарення м’яса під дією електричного струму дозволяє досягти значного соці- ально-економічного ефекту за рахунок істотної економії електроенергії і вихідної сировини, та забезпечення високої якості та безпечності готових виробів, а також покращення умов праці персоналу. Розроблено технологічну послідовність виробництва смажених порційних натуральних м’ясних виробів, упровадження якої в діяльність підприємств із первинної пере- робки м’яса і ресторанного господарства дозволяє мінімізувати питомі витрати електро- енергії, забезпечити високі якість і вихід готового продукту і, відповідно, задовольнити вимоги споживачів.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6539
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Стаття в НВ ПУЕТ 2015.pdf875,42 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback