Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 >
Дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6834

Название: МОДЕЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ
Авторы: Мандра, Володимир Володимирович
Ключевые слова: модель
модернізація
фінансово-господарська діяльність
морський торговельний порт
бізнес-процес
потік ресурсів
стратегічне управління
безперервне управління
імітаційне моделювання
системна динаміка
транспортно-вантажна система
транспортно-логістична інфраструктура
Issue Date: 19-Sep-2018
Серия/номер: УДК;005.591.6:656.615
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2018. У дисертаційній роботі вирішено нову важливу для економіки України проблему розробки методології моделювання процесів модернізації системи управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту через інструменти стратегічного та оперативного регулювання відповідних бізнес-процесів задля підвищення стійкості до коливань зовнішнього середовища та ефективності всіх видів діяльності морського торговельного порту. Досліджено особливості функціонування морського торговельного порту в умовах міжнародної інтеграції та реалізації методів логістичного управління. Уточнено визначення понять «морський торговельний порт» (МТП) та «фінансово-господарська діяльність морського торговельного порту» як об’єкту моделювання. Удосконалено методологічні засади та комплекс інструментальних засобів модернізації системи управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту. Проаналізовано існуючі проблеми модернізації процесів управління фінансово-господарською діяльністю транспортно-логістичних центрів. Визначено особливості формалізації процесів управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту. Розроблено концепцію моделювання процесів модернізації системи управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту. Удосконалено метод формалізації критеріїв моделювання процесів стратегічного управління морським торговельним портом. Набув подальшого розвитку методологічний підхід до оцінки та моделювання ризиків фінансово-господарської діяльності морського торговельного порту. Розроблена системно-динамічна модель метасистеми стратегічного управління фінансово-господарською діяльністю МТП. Розроблено методологічний підхід до моделювання процесів безперервного управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту та розроблено комплекс системно-динамічних моделей, а саме: модель управління витратами у межах транспортно-вантажної системи МТП, модель фінансової логістики МТП та модель логістичної взаємодії виробничо-збутових і транспортно-вантажної систем. Удосконалено архітектуру інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень щодо управління фінансово-господарською діяльністю МТП. Набула подальшого розвитку організаційна модель підготовки та підвищення кваліфікації персоналу в умовах модернізації системи управління фінансово-господарською діяльністю МТП. Проведено оцінку ефективності реалізації концепції моделювання процесів модернізації системи управління фінансово-господарською діяльністю МТП.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6834
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Дисертація_Мандра В.В..pdf5,53 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback