Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 >
Дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7046

Название: Інноваційно-кластерний розвиток як чинник зростання конкурентоспроможності економічних систем
Авторы: Оніпко, Тетяна Анатоліївна
Ключевые слова: кластер
інновація
інноваційний кластер
інноваційно-кластерний розвиток
конкурентоспроможність
сучасна ринкова економіка
інноваційна система
економічна система
глобалізація
Issue Date: 27-May-2019
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2019. У дисертації здійснено постановку й запропоновано вирішення актуального для економіки України наукового завдання розробки теоретико-методологічних засад дослідження інноваційно-кластерного розвитку як чинника зростання конкурентоспроможності економічних систем. Запропоновано концепцію інноваційно-кластерного розвитку, яка ґрунтується на поєднанні інноваційного та конкурентного підходів до формування кластерів та сприяє системному аналізу їх впливу на конкурентоспроможність регіональних та національних економічних систем. Для визначення та оцінки внутрішньо- та міжкластерних взаємозв’язків розроблено концептуальну модель інноваційного кластера, яка має універсальний характер внаслідок відображення базових елементів його внутрішнього та зовнішнього середовища на основі узагальнення світового практичного досвіду функціонування інноваційних кластерів.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7046
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:

File SizeFormat
Dissertation Onipko.pdf4,3 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback