Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу >
Кафедра інженерії, обладнання та математики >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8076

Название: АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Авторы: Фомкіна, Олена Григорьевна
Кошова, Оксана Петрівна
Шурдук, Андрій Іванович
Ключевые слова: гуманізація, педагогічний процес, ділова гра, активні методи навчання, педагогічні інновації, особистісно-орієнтоване навчання, складні проценти, динамічне програмування
Issue Date: 5-Feb-2020
Серия/номер: ;Випуск 2(12) 2018
Аннотация: У статті розглядається ділова гра як педагогічний засіб гуманізації освіти і активна форма навчання, що дозволяє підтримувати постійно високий інтерес студентів до навчання, активізує їх самостійну діяльність та сприяє самореалізації і самоствердженню в реальних ситуаціях. Метою статті є аналіз місця і ролі ділової гри, як активного методу навчання, в розкритті і підтвердженні гуманістичних тенденцій професійної освіти. Аналіз останніх досліджень та публікацій дозволив виділити і сформулювати основні положення, що визначають сутність гуманізації освіти. Реалізація цих положень потребувала пошуку нових форм і прийомів навчання та спонукала до розробки інноваційних педагогічних технологій, однією із яких являється ділова гра, як форма і метод навчання, що моделює предметні та соціальні аспекти змісту професійної діяльності. Практика проведення ділових ігор в Полтавському університеті економіки і торгівлі підтвердила необхідність використання їх у навчальному процесі для формування адекватного уявлення про майбутню професійну діяльність шляхом свідомого, цілеспрямованого засвоєння студентами навчального матеріалу та уміння використовувати його для розв’язання конкретних задач економіки і виробництва. У результаті впровадження активних методів навчання, зясовано, що ділова гра сприяє не тільки формуванню спеціально орієнтованих знань, навичок і умінь, а й розвитку особистості, здатної до самореалізації, саморозвитку, самовиховання, що є одночасно і підтвердженням реальності гуманістичних тенденцій в навчальному процесі
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8076
ISSN: 2519-2361
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Фомкина, Кошева, Шурдук статья 2018.pdf329,74 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback