Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії >
Автореферати >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10419

Название: ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Авторы: Козлова, Інна Миколаївна
Ключевые слова: домогосподарство, інвестиційна поведінка домогосподарств, невизначеність під час інвестиційної поведінки домогосподарств, структура доходів і витрат домогосподарств, інвестиційні витрати, напрямки інвестиційної поведінки домогосподарств, рівні економіки.
Issue Date: 15-Apr-2021
Аннотация: Козлова І. М. Інвестиційна поведінка домогосподарств в умовах невизначеності. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, 2021. Дисертація присвячена розробленню науково-теоретичних засад, методичних і практичних рекомендацій щодо інвестиційної поведінки домогосподарств в умовах невизначеності. Поглиблено теоретичні положення щодо трактування сутності понять «інвестиційна поведінка домогосподарств» і «невизначеність» у контексті інвестиційної поведінки. Сформульовано методичний підхід до аналізу структури доходів і витрат домогосподарств на всіх рівнях економіки в контексті визначення інвестиційної поведінки домогосподарств. Сформовано методичний підхід до оцінки рівня невизначеності під час інвестиційної поведінки домогосподарств. Уточнено класифікацію інвестиційних витрат домогосподарств як напрямів їхньої інвестиційної поведінки. Побудовано матрицю вибору напрямів інвестиційної поведінки домогосподарств, яка дозволяє виокремити напрями інвестиційної діяльності залежно від рівня економіки та рівня невизначеності. Обґрунтовано аналітичне забезпечення оцінки й аналізу інвестиційної поведінки домогосподарств в умовах невизначеності на макро-, мезо та мікроекономічному рівнях.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10419
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:

File Description SizeFormat
автореферат_Козлова.doc692,5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback