Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО УІМП) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11463

Название: Комунікативно-прагматичні властивості англомовних афоризмів та особливості їх відтворення українською мовою
Авторы: Лісніченко, Інна Олександрівна
Ключевые слова: афоризм
семантичний аналіз
лексичний аналіз
комунікативно-прагматична функція
переклад
Issue Date: 2021
Библиографическое описание: Лісніченко І.О. Комунікативно-прагматичні властивості англомовних афоризмів та особливості їх відтворення українською мовою. Кваліфікаційна робота магістра. Полтава, 2021
Аннотация: Афоризми є предметом дослідження лінгвістів, літературознавців, істориків, філософів. Однак, незважаючи на давнє походження афористики, а також широке застосування афоризмів у мові, феномен афоризму ще до кінця не вивчений, що знаходить підтвердження в самому визначенні поняття «афоризм», яке тлумачиться лінгвістами по-різному. Великим полем для дискусій є форми афоризмів, їх комунікативно-прагматичні особливості. Ці положення підтверджують актуальність нашого дослідження. Метою цієї роботи є аналіз комунікативно-прагматичних особливостей англомовних афоризмів, на прикладі афоризмів відібраних із творів О. Уайльду і Б. Шоу, а також способів їх перекладу. Об’єктом дослідження є афоризми відібрані із творів О. Уайльду і Б. Шоу. Предмет дослідження – комунікативно-прагматичні властивості англомовних афоризмів та особливості їх відтворення українською мовою. Наукова новизна роботи полягає в поглибленному вивченні структури афоризму, комунікативно-прагматичних особливостей англомовних афоризмів та аналізі особливостей перекладу англомовних афоризмів на матеріалі творів Б. Шоу та О. Уайльда. Теоретичну базу нашого дослідження склали роботи українських та іноземних лінгвістів в галузі афористики і граматики (Л. В. Глуханько, І. М. Дзялошинський, Д. Н. Жидкова, М. Н. Золотарьова, Б. Н. Головін, В. В. Виноградов, Є. Є. Іванов, Т. А. Казакова, В. Б. Кашкін, В. Н. Комісаров, П. А. Краморев, І. В. Лук’янець, А. В. Мартинюк, Х. Метікова, І. Мілевич, В. Л. Музикант, Л. А. Сергєєва, Г. Я. Солганик, Н. Т. Федоренко, Л. І. Сокольська, Н. М. Шанський, Р. А. Будагов, Є. В. Розен, А. В. Калінін та інші). Практичною базою дослідження стали афоризми відібрані зі творів О. Уайльда і Б. Шоу. Вибірка включає 200 афоризмів. Практична значущість роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані на семінарських заняттях з лексикології, граматики, для написання студентами курсових з афористики, а також під час проведення занять з англійської мови, у якості автентичного матеріалу для читання, аудіювання тощо. Теоретична значущість дослідження визначається проведенням комплексного аналізу актуальності й доцільності перекладу англомовних афоризмів відібраних із творів Б. Шоу та О. Уайльда. Результати, отримані в процесі дослідження були використані під час написання статті “Комунікативно-прагматичні властивості англомовних афоризмів», яка була опублікована в збірнику I Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов» в Українській медичній стоматологічній академії у 2021 році.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11463
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО УІМП)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Лісніченко_І.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback