Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра менеджменту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11542

Название: ДОСЛІДНИЦЬКІ ТА ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗУМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (RIS3) В КОНТЕКСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА ОСВІТИ, НАУКИ ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ (НА ПРИКЛАДІ ТУРИЗМУ ПОЛТАВЩИНИ)
Другие названия: Research and Innovation Strategies of Smart Specialization (RIS3) in the Context of Interaction between Education, Science and Small Business (Example of Tourism in Poltava Region)
Авторы: Чайка, Інна Петрівна
Ключевые слова: стратегії розумної спеціалізації (RIS3)
структура управління RIS3
структура управління RIS3
малий бізнес
туризм
Issue Date: 14-Dec-2021
Аннотация: Мета статті полягає в розробці підходів до регіональної інноваційної політики в рамках моделі інноваційного співробітництва чотирикутника: влада – наука (освіта) – бізнес – громадянське суспільство. На основі аналізу, систематизації й узагальнення даних про туристичну галузь України загалом і Полтавської області зокрема з’ясовано, що, по-перше, вона має значний потенціал для економічного розвитку, особливо для підпри ємств малого бізнесу; по-друге, потенціал стати платформою розвитку інноваційного співробітництва чотирикутника: влада – наука (освіта) – бізнес – громадянське суспільство. У роботі запропоновано алгоритм розробки стратегічних підходів до розвитку туристичного потенціалу Полтавщини на основі методології RIS3. Ці стратегії сприяють економічним перетворенням шляхом взаємодії у сфері інновацій регіональних керівних органів, підприємств малого бізнесу, громадських організацій та представників наукового й освітнього середовища, тобто, враховують місцеві умови ведення туристичного бізнесу. На основі типової системи управління RIS3 опрацьовано структуру управління на місцевому рівні та визначено пріоритети розвитку туристичного потенціалу Полтавщини на найближчу перспективу. При цьому на всіх учасників такої системи покладається завдання певної культурної зміни, а саме: формування практик відкритості, взаємодовіри, співробітництва, опанування нового. Перспективою розвитку такого співробітництва є надання нових можливостей представникам бізнесу (в т. ч. малого бізнесу), громадських організацій, наукової спільноти для участі в процесах підготовки та ухвалення рішень через налагодження комунікацій з відповідними місцевими владними структурами, побудову нових горизонтальних економічних і соціальних взаємодій, обмін знаннями та досвідом. Запропоновані для Полтавської області RIS3 є платформою формування нових економічних і соціальних відносин у туристичній сфері.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11542
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
business-inform-2021-10_0-pages-57_62.pdf344,52 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback