Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11633

Название: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Авторы: Клочко, Юлія Леонідівна
Ключевые слова: реформа, публічна влада, публічне управління, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, територіальна громада, країни Європейського Союзу, система управління якістю, універсам послуг, реформа з децентралізації, адміністративна реформа, добре урядування
reform, public authority, public administration, state power authority, local self-government body, territorial community, European Union countries, quality management system, universion of services, decentralization reform, administrative reform, good governance
Issue Date: 1-Feb-2022
Аннотация: Загальний обсяг складає 91 сторінка комп’ютерного тексту. У тексті розміщено 7 таблиць; 1 рисунок; 4 додатків на 4 сторінках; перелік використаних інформаційних джерел містить 92 найменування. Метою магістерської роботи є обґрунтування теоретичних і методичних положень зарубіжного досвіду реформування публічної влади та розробка практичних рекомендацій щодо адаптації історій успіху зарубіжних країн до умов управлінської системи публічної влади України. Об’єкт дослідження – зарубіжний досвід реформування публічної влади. У процесі дослідження використовувалися такі наукові методи: системного підходу, аналізу і синтезу, класифікації, систематизації, порівняльного статистичного аналізу, формально-логічного методу. Інформаційну основу дослідження складають бази нормативних документів, статистичні та спеціальні періодичні довідники, підручники, посібники, нормативно-правові документи, статистичні матеріали, збірники наукових праць. Досліджено теоретичні, методологічні та прикладні питання формування моделей публічної влади зарубіжних країн, становлення територіальної організації публічної влади у зарубіжних країнах, особливостей правового забезпечення реформування публічної влади, дано оцінку практичним аспектам реформування публічної влади в зарубіжних країнах. Висновки магістерської роботи мають практичне спрямування та можуть бути корисними при вирішенні наукових та практичних завдань реформування публічної влади в Україні з метою побудови вітчизняної моделі публічної влади, вдосконалення системи управління якістю надання публічних послуг на рівні територіальної громади. Пропозиції сприятимуть упровадженню зарубіжного досвіду в систему управління якістю адміністративних послуг органів влади України.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11633
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Маг роб Клочко 12.11.2021.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback