Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11634

Название: Правове забезпечення реформи децентралізації влади в Україні
Авторы: Панчук, Наталія Вікторівна
Ключевые слова: децентралізація, реформа державного управління, місцева влада
decentralization, public administration reform, local government
Issue Date: 1-Feb-2022
Аннотация: Актуальність теми дослідження зумовлені трансформаційними змінами у правовому полі щодо органів центральної влади. Також завдяки проведенню реформи децентралізації влади обумовлено пошуком нових підходів для визначення сутності децентралізації в Україні за допомогою досвіду проведення реформи децентралізації в країнах Європи. Наразі розвиток державної влади характеризується своєрідністю, зумовлені як: низька довіра жителів до реформи децентралізації влади, дестабілізація соціально – політично стану, низька поінформованість населення тощо. Нині ефективне та якісне забезпечення адміністративними послугами, вирішення питань, які віднесенні до місцевих справ, фінансування місцевого бюджету за рахунок місцевих податків, неупереджене владування посадовими особами та антикорупційна стратегія як засіб мінімізації проявів корупції - все це, поки що залишаються лише цілями, нажаль. Все це є відображення недостатньої політики реформи децентралізації влади в Україні та його недостатнє правове забезпечення. Також виявлено законодавча невизначеність щодо механізму взаємодії державної влади та органів місцевого самоврядування. Мета та завдання дослідження. Метою є роз'яснення правового забезпечення реформи децентралізації в країнах Європи та в Україні. Об'єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження в магістерській роботі є суспільні відносини в регулюванні правового забезпечення реформи децентралізації в Україні. Предметом дослідження є концепція, особливості та аналіз правового забезпечення реформи децентралізації в Україні. Теоретико-методологічною основою дослідження є фундаментальні праці вітчизняних вчених і практиків з питань конституційного та державотворчого процесу в Україні та Європі. Методологічною основою є: загальні та спеціальні методи наукового дослідження. Застосування порівняльного методу для виявлення закономірностей розвитку реформи децентралізації в Україні та зарубіжних країнах. При застосуванні поведінкового методу розглядається правове забезпечення реформи з огляду на її застосування в сучасних європейських країнах. Ретроспективний метод порівняння законодавства України з питань правозастосування. Обсяг роботи 92 сторінки комп’ютерного тексту. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, що містить 71 найменувань.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11634
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
магістерська Панчук.pdf754,85 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback