Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11635

Название: ЗАСТОСУВАННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
Авторы: Процедімова, Анастасія Миколаївна
Ключевые слова: інституційний механізм, протидія корупції, адміністративні послуги, освітня діяльність,антикорупційне виховання, стратегічний розвиток
institutional mechanism, anti-corruption, administrative services, educational activities, anti-corruption education, strategic development
Issue Date: 1-Feb-2022
Аннотация: Метою роботи є дослідження напрямів формування, застосування і зміцнення інституційного механізму забезпечення європейських стандартів запобігання корупції в Україні, напрямів сучасного розвитку антикорупційної політики в контексті національних інтересів. Об’єктом дослідження даної роботи є суспільні відносини, що виникають у процесі застосування і зміцнення інституційного механізму забезпечення європейських стандартів запобігання корупції в Україні. Предметом дослідження є формування інституційного механізму забезпечення європейських стандартів запобігання корупції в Україні. Методологічну основу даної роботи становить система загальнонаукових та спеціально-наукових методів дослідження, спрямованих на отримання об’єктивних та достовірних результатів. У магістерській роботі, зокрема, використано такі теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження: догматичний метод – використовується для тлумачення понять, поглиблення й уточнення понятійно-категорійного апарату, аналізу різних нормативно-правових актів; історико-науковий – передбачає вивчення питання запобігання корупції в період до набутті чинності сучасного антикорупційного законодавства; компоративістський – застосовувався при аналізі зарубіжного досвіду та порівнянні його з вітчизняним законодавством. Діалектичний, прогностичний, методи абстрагування та ідеалізації застосовано при обґрунтуванні шляхів удосконалення чинних стандартів, що виникають у процесі застосування і зміцнення інституційного механізму забезпечення європейських стандартів запобігання корупції в Україні, для формування висновків та узагальнень результатів дослідження. Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному висвітленні проблеми застосування і зміцнення інституційного механізму забезпечення європейських стандартів запобігання корупції в Україні. На підставі проведеного дослідження автором було систематизовано положення, які мають важливе наукове значення, а саме: - сформульовано позицію, відповідно до якої прослідковуються володіння кращими практиками позитивного досвіду країн ЄС; - проаналізовано нормативно-правові акти у сфері протидії й запобігання корупції на відповідність до стандартів ЄС; - визначено, що розмежування органів державної влади у повноваженнях, згідно з якими надаються адміністративні послуги приведе до позитивного результату; - констатовано оновлення форм щорічних звітів Міністерства юстиції України мають бути максимально конкретними, мати широку інформаційну підтримку в засобах масової інформації; - визначено, що Україна прагне до найвищих цінностей та запозичує досвід держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції, яка пропонує стандарти політики, доброчесність у сфері запобігання, зміцнення інституційного потенціалу запобігання корупції. - зроблено висновок, що визначення стандартів політики, доброчесності у сфері зміцнення інституційного потенціалу запобігання корупції край необхідне для Української держави на сучасному етапі. Магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, кожен з яких містить по два підрозділи, висновків, переліку інформаційних джерел, додатків.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11635
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Процедімова А. М. 03.12.2021.pdf800,47 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback