Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11636

Название: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Авторы: Роман, Людмила Володимирівна
Ключевые слова: публічний службовець, професійна етика, доброчесність, міжнародні стандарти, запобігання корупції, публічна служба, конфлікт інтересів
public servant, professional ethics, integrity, international standards, prevention of corruption, public service, conflict of interests
Issue Date: 1-Feb-2022
Аннотация: Метою роботи є комплексне дослідження міжнародних стандартів професійної етики публічних службовців. Об’єктом дослідження є міжнародний досвід врегулювання етичних і професійних стандартів публічної служби. Предметом дослідження є міжнародні стандарти професійної етики публічних службовців. Методи дослідження. Методологічну основу роботи складає, насамперед, всезагальний метод діалектики та розвитку в системі теорії пізнання, спрямований на виявлення закономірностей взаємодії аспектів становлення та розвитку міжнародних стандартів професійної етики публічних службовців, а також методи формально-логічного, структурно-функціонального, соціологічного, системного аналізу, методи моделювання і абстрагування, узагальнення й систематизації, причинно-наслідковий метод, а також методи індукції та дедукції. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що робота є одним із перших комплексних науково-теоретичних і практичних досліджень міжнародних стандартів професійної етики публічних службовців. За результатами дослідження сформульовано та обґрунтовано низку концептуальних положень, що характеризуються науковою новизною і мають важливе теоретичне та практичне значення. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають шість підрозділів, висновків, переліку інформаційних джерел. Повний обсяг роботи становить 113 сторінки. Перелік інформаційних джерел складається з 96 найменувань.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11636
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Магістерська Л. Роман 15. 11.21.pdf879,72 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback