Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11637

Название: ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Авторы: Тесля, Юлія Анатоліївна
Ключевые слова: міжнародно-правова відповідальність, юридична відповідальність, правопорушення, міжнародно-правові відносини, суб’єкт міжнародно-правових відносин, фактична підстава, юридична підстава, правомірний примус, цілі відповідальності
international legal responsibility, legal responsibility, offenses, international legal relations, subject of international legal relations, factual basis, legal basis, lawful coercion, goals of responsibility
Issue Date: 1-Feb-2022
Аннотация: Структурно робота складається зі вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків, списку використаної літератури, який налічує 59 позицій, та викладена на 80 сторінках. Об’єктом дослідження є міжнародно-правове правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної діяльності. Предметом – доктринальні категорії міжнародно-правового правопорушення та міжнародно-правової відповідальності. Метою роботи є аналіз міжнародно-правової відповідальності та правопорушення як її фактичної підстави. У ході виконання роботи використано ряд наукових методів. Метод наукового аналізу дозволив здійснити огляд доктринальних позицій з теми дослідження. Метод альтернатив використано при приведенні альтернативних позицій науковців щодо певного питання. Метод наукового синтезу дозволив сформулювати власні висновки на основі проведеного дослідження. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх застосування у науково-дослідницькій діяльності для подальшого дослідження правопорушення та відповідальності при здійсненні міжнародної публічної діяльності; теоретичний та емпіричний матеріал може використовуватися у навчальному процесі для підготовки лекцій, семінарських та практичних занять у навчальних закладах з фахових юридичних дисциплін.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11637
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Магістерська робота_ Тесля.pdf743,09 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback