Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11639

Название: ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
Авторы: Явдоченко, Альона Григорівна
Ключевые слова: дискреція, дискреційне повноваження, адміністративний розсуд, межі, орган публічної влади, адміністративна дискреція, виконавча влада, верховенство права
discretion, discretionary power, administrative discretion, boundaries, public authority, administrative discretion, executive power, rule of law.
Issue Date: 1-Feb-2022
Аннотация: Процес зміни функцій та повноважень органів публічної влади належить важливому питанню дискреційним повноважень, а також їх обґрунтуванню щодо підходів до регулювання суспільних відносин в процесі реалізації ними. Відповідно такі умови оптимізації взаємовідносин між органами публічної влади і фізичними та юридичними особами стануть основою для розвитку нашої держави в напрямі правової держави і демократичного суспільства. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі здійснення дискреційних повноважень органами публічної влади (їх посадовими особами). Предметом дослідження є правова природа, поняття, зміст дискреційних повноважень, їх межі, способи виявлення та реалізація дискреційних повноважень органами влади (їх посадовими особами). Метою магістерської роботи є теоретичне обґрунтування природи, сутності, ознак дискреційних повноважень органів публічної влади, а також розроблення рекомендацій щодо подолання негативного розсуду при реалізації суб’єктами різних правовідносин власних прав та обов’язків. Методологічну основу дисертаційного дослідження становить сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, використання яких дозволило досягти поставленої мети й забезпечити наукову достовірність та аргументованість отриманих результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх застосування у науково-дослідницькій діяльності для подальшого дослідження дискреції; теоретичний та емпіричний матеріал може використовуватися у навчальному процесі для підготовки лекцій, семінарських та практичних занять у навчальних закладах з фахових юридичних дисциплін.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11639
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
магістерська робота 20.11.2021.pdf775,15 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback