Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра педагогіки та суспільних наук >
Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11659

Название: Організація професійної підготовки фахівців сфери ресторанно-готельного бізнесу в системі професійно-технічної освіти
Авторы: Рудаков, Сергій Сергійович
Ключевые слова: професійна підготовка
готельно-ресторанний бізнес
система професійно-технічної освіти
фахівець
інновації
Issue Date: 2021
Издатель: ПУЕТ
Аннотация: Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (99 позицій). Загальний обсяг роботи становить 123 сторінки, основний зміст викладено на 94 сторінках. Ключові слова: професійна підготовка, готельно-ресторанний бізнес, система професійно-технічної освіти, фахівець, інновації. Мета дослідження: вивчення необхідних умов модернізації системи професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно - ресторанного бізнесу. Об'єкт дослідження: професійна підготовка фахівців сфери ресторанно - готельного бізнесу в системі професійно - технічної освіти. Предмет дослідження: процес формування компетенцій майбутнього випускника професійно - технічного закладу освіти з готельно - ресторанного бізнесу. Для виконання поставлених завдань були використані такі методи дослідження: - теоретичні (теоретичний аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, узагальнення, систематизація, моделювання) застосовувалися для визначення і узагальнення теоретичних основ вивчення проблеми психолого – педагогічних умов організації навчальної діяльності майбутніх фахівців; - емпіричні: опитування, тестування, спостереження. Дослідницька робота проводилась на базі Новоодеського професійного агарного ліцею(ВНЗ І–ІІ рівня акредитації). Дослідженням було охоплено 113 студентів 2–3 курсів та 12 викладачів й представників адміністрації морської школи. Наукова новизна та теоретичне значення дослідження. Наукова новизна і теоретичне значення здобутих результатів дослідження визначається тим, що у ньому визначено психолого – педагогічні умови організації навчальної діяльності майбутніх фахівців; обґрунтовано необхідність впровадження психолого – педагогічних умов організації навчальної діяльності майбутніх фахівців як механізму стимулювання професійного становлення майбутнього фахівця галузі громадського харчування та ресторанного сервісу; дістали подальшого розвитку наукові уявлення щодо психолого-педагогічних та управлінських особливостей професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. Практичне значення дослідження полягає в тому, що схарактеризовано психолого – педагогічні умови організації навчальної діяльності майбутніх фахівців; виокремлено рекомендації щодо їх упровадження в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів громадського харчування та ресторанного сервісу І–ІІ рівнів акредитації та з’ясовано управлінські аспекти цього процесу. Апробація дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідалися, обговорювалися й отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», на науково-практичних конференціях у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Публікації. Отримані результати дослідження відображено у одній публікації.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11659
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Рудаков.docx2,26 MBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback