Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра педагогіки та суспільних наук >
Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11725

Название: Організаційно-методичні засади соціалізації студентів в умовах дистанційного навчання
Авторы: Бондаренко, Владислав Сергійович
Ключевые слова: соціалізація
сучасні інформаційні технології
соціалізація студентів
дистанційне навчання
адаптація
віртуальне освітнє середовище
Issue Date: 2021
Издатель: ПУЕТ
Аннотация: Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи становить 80 сторінки. Об'єкт дослідження – процес соціалізації студентів у вищому навчальному закладі. Предмет дослідження – Організаційно-методичні засади ефективної соціалізації студентів в умовах дистанційного навчання. Методи дослідження. Відповідно визначених завдань використано такі методи дослідження: – теоретичні: аналіз використаних джерел; дослідження, уточнення та розкриття його основних положень дослідження; аналіз, синтез, абстрагування, систематизація емпіричних даних, моделювання що; – емпіричні: анкетування, бесіда, тестування, опитування, педагогічний експеримент; – статистичні – для встановлення вірогідності результатів дослідницько-експериментальної роботи та їх інтерпретації. Наукова новизна, теоретична значимість дослідження одержаних результатів дослідження полягає у тому, що: - цілісно досліджено педагогічні основи процесу соціалізації студентів у вищому навчальному закладі, узагальнено особливості та умови процесу соціалізації студентів, розроблено структуру і зміст складових соціалізації; - запропоновано комплекс показників і критеріїв успішної соціалізації студентів першого курсу у ВНЗ, підібрано комплекс діагностичних методів; - виявлений позитивний зв'язок між успішністю соціалізації та участю студентів першого курсу у різноманітних формах онлайн групової навчальної та позанавчальній діяльності; - проаналізовано досвід Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання; - обґрунтовано комплекс психолого-педагогічних умов, що забезпечують успішність процесу соціалізації студентів у ВНЗ підчас дистанційного навчання.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11725
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Бондаренко В.С Дипломна робота_2021_Репозітар.pdf808,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback