Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра педагогіки та суспільних наук >
Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11777

Название: Мобільні технології навчання у системі вищої екологічної освіти
Авторы: Олєйнікова, Наталя Миколаївна
Ключевые слова: екологічна освіта
майбутні фахівці в галузі екології
навчальний процес
мобільні пристрої
мобільні технології навчання
електронний посібник
електронно-методичний комплекс
експеримент
Issue Date: 2021
Аннотация: Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, який містить 88 позицій, із них 12 − іноземною (крім російської) мовою. Загальний обсяг роботи – 84 сторінки, основний зміст роботи викладено на 67 сторінках. Подано 10 рисунків, 2 таблиці, 1 додаток. Об’єкт дослідження – процес навчання майбутніх фахівців в галузі екології. Предмет дослідження – мобільний електронно-методичний комплекс навчальної дисципліни «Урбоекологія», який використовується на мобільних пристроях. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці й експериментальній перевірці результативності використання мобільних технологій навчання при вивченні екологічних дисциплін. Методи дослідження: комплекс методів теоретичного та емпіричного дослідження. Теоретичні: аналіз педагогічної, методичної літератури, дисертаційних праць з проблеми дослідження з метою з’ясування сучасного стану та перспектив досліджуваної проблеми; Емпіричні: аналіз результатів навчання студентів відповідно до проблеми дослідження, анкетування, тестування. Аналітико-прогностичні: для визначення напрямів подальшого використання результатів дослідження в практиці вищої освіти з метою підвищення якості підготовки студентів екологічних спеціальностей. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в роботі упершее розроблено модель електронно-методичного комплексу для мобільних технологій навчання на прикладі навчальної дисципліни «Урбоекологія»; уточнено алгоритм розробки електронних посібників для мобільного навчання у середовищі програмного додатку Constructor Electronic books 1.1.3; експериментально перевірено ефективність використання мобільних технологій навчання при вивченні екологічних дисциплін. Удосконалено дидактичний супровід навчальної дисципліни «Урбоекологія». Подальшого розвитку і конкретизації набули основні напрями організації мобільного навчання на платформі Moodle, положення щодо використання ідей мобільного навчання, розробки електронних освітніх ресурсів для мобільного навчання Практичне значення дослідження. Розроблений електронно-методичний комплекс для мобільних технологій навчання з навчальної дисципліни «Урбоекологія», який складають дистанційний курс та електронний посібник з навчальної дисципліни «Урбоекологія» для використання на мобільних пристроях може бути застосований майбутніми фахівцями-екологами під час дистанційного освітнього процесу. Використання електронно-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Урбоекологія» для використання на мобільних пристроях у навчальному процесі дозволяє отримувати системну інформацію; запобігає інформаційній перевантаженості, сприяє розвитку системного мислення, асоціативній пам’яті та професійної інтуїції у студентів; забезпечує високий ступінь інтерактивності між викладачем і студентом, ефективний зворотний зв’язок за допомогою мобільних пристроїв, набуття знань, навичок та умінь в галузі екології та охорони навколишнього середовища та одержання професійної підготовки на сучасному рівні.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11777
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (проєкти) бакалаврів та магістрів (ННІДО ПСН)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Олєйнікова маг 27,09,21.pdf1,82 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback