Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11819

Название: Лінгвістичні маркери забезпечення гендерної рівності в англійській та українській мовах: перекладацький аспект
Авторы: Лещенко, Ірина Сергіївна
Ключевые слова: гендер, гендерна лінгвістика, феміністична лінгвістика, фемінітиви, гендерна асиметрія, гендерна рівність, фемінізація мови, гендерно-марковані одиниці, гендерно-чутлива лексика, нейтралізація мови, гендерний паритет у мові.  
Issue Date: 16-Feb-2022
Аннотация: У сучасному суспільстві багато уваги приділяється правам людини, жінки активно продовжують боротьбу за гендерну рівність. Важливу роль у цих процесах відіграє мовознавство, оскільки всі трансформації в суспільстві впливають безпосередньо і на мову. Сьогодні з’являється велика кількість досліджень у галузі гендерної та феміністичної лінгвістики, оскільки сучасні науковці відмічають переосмислення суспільством поняття гендер. Виникає багато дискусій серед сучасних науковців й щодо способів забезпечення гендерного паритету в мові, та доцільності таких тенденцій як фемінізація чи нейтралізація мов. Тому саме процес забезпечення гендерної рівності в англійській та українській мовах, який не припиняється, є досить суперечливим явищем та зумовлює актуальність теми дослідження. Мета роботи полягає у визначенні специфіки становлення гендерної симетрії в українській та англійській мовах, а також у виявленні особливостей перекладу гендерно-чутливої лексики з англійської мови українською та навпаки. Досягнення мети передбачає необхідність вирішення таких завдань: 1) з’ясувати основні соціокультурні передумови процесу гендерного реформування мов; 2) визначити сучасні тенденції забезпечення гендерної рівності в англійській та українській мовах; 3) розглянути аргументи «за» і «проти» реформування англійської та української мов згідно з тенденціями переосмислення соціумом ролі гендеру в мові; 4) проаналізувати особливості утворення фемінітивів в українській та англійській мовах; 5) з’ясувати способи нейтралізації англійської мови; 6) схарактеризувати особливості та труднощі перекладу англомовної гендерно-чутливої лексики українською мовою на конкретних прикладах. Об’єктом дослідження є гендерно-маркована та гендерно-нейтральна лексика в українському та англійському мовному просторі. Предметом дослідження є визначення лінгвістичних маркерів забезпечення гендерної рівності в англійській та українській мовах у перекладі. Теоретичною базою для дослідження послугували роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені питанню гендерної рівності в мові. Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні лінгвістичних маркерів забезпечення гендерної рівності в англійській та українській мові. Вперше було досліджено гендерно-марковану та гендерно-нейтральну лексику в українській та англійській мовах й схарактеризовано основні підходи до забезпечення гендерної рівності в обох мовах відповідно до їх граматичних структур.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11819
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
КВАЛІФІКАЦІЙНА_РОБОТА_ЛЕЩЕНКО_І.docx268,9 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback