Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11821

Название: Стилістично-функціональний аспект метонімічних епітетів та їх відображення в перекладі англомовних текстів художньої літератури
Авторы: Бутаєва, Карина Тимурівна
Ключевые слова: епітет, метонімічний епітет, художній текст, автор, троп, художній образ, образність, переклад художнього тексту.
Issue Date: 16-Feb-2022
Аннотация: Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю дослідження особливостей метонімічних аспектів, які стануть у нагоді перекладачам під час перекладу творів художньої літератури. Мета роботи – дослідження особливостей англійських метонімічних епітетів та проблем їх перекладу українською мовою. Об’єктом дослідження є метонімічні епітети англомовної художньої літератури. Предметом дослідження слугують стилістично-функціональні аспекти метонімічних епітетів . Теоретичною базою для дослідження послугували роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені дослідженню стилістично-функціональним аспектам метонімічних епітетів. Наукова новизна дослідження полягає у виборі самого предмета та об’єкта дослідження, а саме дослідження особливостей стилістично-функціональних аспектів метонімічних епітетів у перекладознавстві на матеріалі художньої літератури. Детальний аналіз даних аспектів дозволяє представити проблему як комплексне, системне дослідження з точки зору літературознавчого і перекладознавчого підходів. Теоретичне значення дослідження визначається внеском у подальшу розробку питань зіставного мовознавства та перекладознавства. Практична значущість роботи полягає у можливості використання результатів на практичних заняттях і лекційних курсах з перекладознавства, літературознавства, лексикології, стилістики, а також на інших спецкурсах при підготовці перекладачів та спеціалістів з іноземної мови. Результати, отримані в процесі дослідження були використані під час написання статті «Oсобливості художнього тексту», яка була опублікована в збірнику наукових статей магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2021 р. Робота викладена на 97 сторінках друкованого тексту та складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11821
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кваліфікаційна_робота_магістра_Бутаєва_К_Т.docx211,11 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback