Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11834

Название: Переклад сучасних поетичних творів українською мовою (на матеріалі англомовної поезії Г. Морт, О. Вонга та А. Горман)
Авторы: Дашко, Карина Ігорівна
Ключевые слова: перекладацькі труднощі, поетичний жанр, критерії оцінювання, креативний переклад, стратегії перекладу.
Issue Date: 16-Feb-2022
Аннотация: Поезія як предмет лінгвістичних та перекладознавчих досліджень має значний потенціал. Проте, останнім часом вона була недооціненою й майже не вивчалася у зв’язку з, так званою, «теорією неперекладності поезії». Тож на сьогоднішній день відчувається гостра потреба у розробці нових підходів та стратегій перекладу віршів, а також конкретних та чітких критеріїв для оцінки його якості. Крім того, останніми роками галузь перекладацьких та мовних послуг виявляє неабиякий інтерес до художнього перекладу, зокрема перекладу сучасної поезії з різних мов, у тому числі й з англійської, що є одним із найскладніших перекладацьких завдань. Мета кваліфікаційної роботи полягає у дослідженні специфіки поетичного жанру як об’єкту перекладу, визначенні продуктивних стратегій перекладу поезії та їх практичному втіленні для перекладу віршів Г. Морт, О. Вонга та А. Горман українською мовою, а також виокремленні критеріїв оцінки якості поетичного перекладу. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: - визначити потенційні труднощів та проблеми перекладу поетичного тексту з англійської мови на українську. - виокремити та проілюструвати основні способи та стратегії перекладу поезії, зосередившись на віршованому перекладі та креативному. - окреслити специфічні риси поетичної творчості Г. Морт, О. Вонга та А. Горман. - перекласти вірші поетів українською та російською мовами із застосуванням різних перекладацьких стратегій. - оцінити якість створених перекладу віршів на основі результатів лінгвістичного та соціологічного аналізів, узагальнивши їх у вигляді критеріїв оцінки якості перекладу поетичного тексту. Об’єкт дослідження – особливості перекладу англійської поезії. Предмет дослідження складають стратегії перекладу та критерії оцінки якості українських і російських перекладів віршів Г. Морт, О. Вонга та А. Горман. Наукова новизна виконаного дослідження полягає у використанні, так званого, «креативного перекладу», який до цього часу застосовувався переважно в сфері реклами та маркетингу; у переоцінці критеріїв якості перекладу віршів на основі проведеного соціологічного опитування. Одержані результати можуть бути корисними для теорії і практики перекладу. У межах цього дослідження було виконано переклади віршів англомовних сучасних поетів та проведено опитування та порівняння оцінки якості перекладу, яке є цінним для перекладачів та читачів. Структура роботи складається зі вступу, чотирьох розділів (одного теоретичного та трьох практичних), які загалом містять по три підрозділи відповідно, а також висновків, списку використаних джерел та двох таблиць.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11834
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
КВАЛІФІКАЦІЙНА_РОБОТА_ДАШКО_К..docx380 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback