Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11836

Название: Особливості перекладу каталогів продукції (на матеріалі англомовних каталогів кондитерських виробів)
Авторы: Фурса, Інна Володимирівна
Ключевые слова: реклама, каталог,продукція, переклад, спосіб перекладу, перекладацька трансформація.
advertising, catalog, product, translation, translation method, translation transformation.
Issue Date: 16-Feb-2022
Аннотация: Кваліфікаційна робота написана на тему: «Особливості перекладу каталогів продукції (на матеріалі англомовних каталогів кондитерських виробів)». На сьогоднішній день проблема перекладу рекламних статей, брошур, каталогів тощо є досить актуальною, так як у сучасному світі компанії та фірми все більше потребують перекладу їхньої продукції. Завдяки цьому вони мають досить гарну можливість пропонувати свій товар за кордон, адже це значно розширює їхню аудиторію споживачів. Метою нашої статті є дослідження особливостей перекладу англомовних каталогів продукції кондитерських виробів. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: • розглянути поняття «реклама», «продукція» та «переклад»; • описати основні способи перекладу рекламних каталогів; • окреслити структурно-семантичні та лексично-граматичні особливості англомовних рекламних каталогів; • схарактеризувати особливості мови й стилю англомовних каталогів продукції; • визначити основні проблеми перекладу рекламних каталогів продукції кондитерських виробів. Об’єктом дослідження є проблеми перекладу каталогів продукції кондитерських виробів. Предмет дослідження – основні стратегії, особливості та загальні способи перекладу рекламних англомовних текстів. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у роботі здійснено аналіз основних труднощів, що виникають у процесі перекладу рекламний каталогів та статей, які зустрічаються кожного дня у повсякденному житті. Також уперше систематизовано особливості перекладу англомовних каталогів кондитерських виробів та узагальнено перелік перекладацьких стратегій та прийомів, які застосовуються для виконання такого виду роботи. Структурно-семантичні та лексико-граматичні особливості обумовлені їх призначенням реалізовувати низку стратегій англомовного рекламного дискурсу, а саме: привертати увагу, інформувати та залучати якомога більше потенційних клієнтів. Дослідивши каталог шоколадних виробів, ми зрозуміли, що при перекладі використовуються певні перекладацькі прийоми. Слід зазначити, що всі каталоги відрізняються один від одного. І якщо одні містять виключно зображення й текст, то інші можуть також містити будь-які характеристики товару, а також його докладний опис. Одержані результати можуть бути корисними для теорії і практики перекладу взагалі. У межах цього дослідження було здійснено переклад переклад англомовного каталогу, який є цікавим та цінним не тільки для перекладача, а й для споживача, у чому, насамперед, і полягає значущість роботи. Результати, отримані в процесі дослідження були використані під час написання статті «Особливості перекладу каталогів продукції (на матеріалі англомовних каталогів кондитерських виробів)», яка була опублікована в збірнику наукових статей магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2021 р. Робота складається зі вступу, трьох розділів (двох теоретичних та одного практичного), які загалом містять три, чотири та два підрозділи відповідно, а також висновків та списку використаних джерел та дві таблиці.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11836
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кваліфікаційна_робота_магістра_Фурса_І..docx1,29 MBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback