Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11847

Название: Правове регулювання у сфері використання засобів транспорту як основа ефективного функціонування інфраструктури держави
Другие названия: Legal regulation in the field of transport as a basis for the effective functioning of state infrastructure
Правовое регулирование в сфере использования средств транспорта как основа эффективного функционирования инфраструктуры государства
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: засоби транспорту
інфраструктура держави
Господарський кодекс України
Транспортний кодекс України
правила перевезень вантажів
средства транспорта
инфраструктура государства
Хозяйственный кодекс Украины
Транспортный кодекс Украины
правила перевозок грузов
means of transport
state infrastructure
Economic Code of Ukraine
Transport Code of Ukraine
rules of cargo transportation
Issue Date: 10-Dec-2021
Издатель: Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Библиографическое описание: Деревянко Б.В. Правове регулювання у сфері використання засобів транспорту як основа ефективного функціонування інфраструктури держави. Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ 10 грудня 2021 р.). Упоряд: Бевз С.І., Бирса Н.О., Серебрякова Ю.О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. С. 48–52.
Аннотация: У тезах доповіді проаналізовано погляди вчених на удосконалення правового регулювання у сфері використання засобів транспорту як основи ефективного використання інфраструктури держави. Висловлено підтримку новітній пропозиції формування трирівневого транспортного законодавства, яким регулюватимуться відносини за участі професійних транспортних організацій: 1) Господарський кодекс України, який містить загальні положення щодо організації та здійснення транспортування вантажів; 2) Транспортний кодекс України як форма систематизації спеціального транспортного законодавства; 3) правила перевезень вантажів окремими видами транспорту, в яких деталізуються положення кодексу, встановлюються технічні вимоги й особливості організації та здійснення перевезень вантажів різними видами транспорту.
Описание: The abstracts of the report analyze the views of scientists on improving the legal regulation in the field of transport as a basis for effective use of state infrastructure. Support is expressed for the latest proposal for the formation of three-tier transport legislation, which will regulate relations with the participation of professional transport organizations: 1) Economic Code of Ukraine, which contains general provisions on the organization and implementation of cargo transportation; 2) Transport Code of Ukraine as a form of systematization of special transport legislation; 3) the rules of transportation of goods by certain modes of transport, which detail the provisions of the Code, establish technical requirements and features of the organization and implementation of transportation of goods by various modes of transport.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11847
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Derevyanko__10.12.2021.pdf172,74 kBAdobe PDFView/Open
Деревянко Б.В._фін...docx28,05 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback