Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11856

Название: Економічна безпека підприємств Донецького регіону в умовах неоголошеної війни
Другие названия: Economic security of enterprises in the Donetsk region in the conditions of undeclared war
Экономическая безопасность предприятий Донецкого региона в условиях необъявленной войны
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Деревянко, Богдан Владимирович
Ключевые слова: економічна безпека
Донецький регіон
інвестиції
засоби регулюючого впливу держави
Господарський кодекс України
інвестиційні, податкові та інші пільги
экономическая безопасность
Донецкий регион
инвестиции
средства регулирующего влияния государства
Хозяйственный кодекс Украины
инвестиционные, налоговые и другие льготы
economic security
Donetsk region
investments
means of regulatory influence of the state
Economic Code of Ukraine
investment, tax and other benefits
Issue Date: 28-Jan-2022
Издатель: Суми: Сумський державний університет
Библиографическое описание: Деревянко Б.В. Економічна безпека підприємств Донецького регіону в умовах неоголошеної війни. Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри: матер. Науково-практичного круглого столу (Суми, 28 січня 2022 р.). Суми: Сумський державний університет, 2022. С. 21–23.
Аннотация: Раніше і за підсумками тез доповіді було зроблено висновок, що ситуацію в економіці Донецького регіону міг би виправити комплекс заходів, пов’язаних із стимулюванням внутрішніх та зовнішніх інвестицій у промисловість та сільське господарство регіону із одночасним внесенням змін до норм законодавства. Держава може через застосування наявних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання, основні з яких названо у частині 2 статті 12 Господарського кодексу України намагатися підвищувати основні показники діяльності підприємств регіону та держави загалом. Серед основних засобів найбільший ефект може бути від надання державою інвестиційних, податкових та інших пільг, а також надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій та ін.
Описание: Earlier and based on the results of the report, it was concluded that the situation in the economy of Donetsk region could be corrected by a set of measures to stimulate domestic and foreign investment in industry and agriculture in the region while amending legislation. The state may, through the use of available means of regulatory influence of the state on the activities of economic entities, the main of which are named in Part 2 of Article 12 of the Economic Code of Ukraine, try to increase the basic performance of enterprises in the region and the state as a whole. Among fixed assets, the greatest effect may be from the provision of investment, tax and other benefits by the state, as well as the provision of grants, compensations, targeted innovations and subsidies, etc.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11856
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Derevyanko_2022.pdf525 kBAdobe PDFView/Open
Derevyanko_2022.docx31,8 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback