Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11858

Название: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА на тему «Особливості перекладу англомовних рекламних слоганів»
Авторы: Федірець, Тетяна Михайлівна
Ключевые слова: переклад, англомовний рекламний слоган, реклама, перекладацькі трансформації, перекладацькі прийоми
Issue Date: 23-Feb-2022
Аннотация: У магістерській кваліфікаційній роботі проаналізовано прагматичний потенціал англомовного рекламного слогану, розкрито структурно-стилістичні й лексико-граматичні особливості англомовних рекламних слоганів. На основі здійсненого аналізу наукової літератури й фактологічних матеріалів автором визначено труднощі перекладу англомовних рекламних слоганів. Виокремлено продуктивні перекладацькі стратегії відтворення англомовних рекламних слоганів і конкретизовано їх у відповідних перекладацьких прийомах. Здійснено аналіз найбільш продуктивних стратегій перекладу. У першому розділі дослідження розкрито теоретичні основи реклами загалом і рекламних слоганів зокрема; уточнено зміст поняття «слоган»; визначено структурно-стилістичні й лексико-граматичні особливості англомовного рекламного слогану. У другому розділі визначено типові труднощі перекладу англомовних рекламних слоганів, стратегії перекладу та специфічні перекладацькі прийоми, що використовуються для перекладу англомовних рекламних слоганів.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11858
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кваліфікаційна_робота_магістра__Федірець_Т.М..docx254,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback