Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11859

Название: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА на тему: «Лексико-семантичні та структурні особливості заголовків у медіа дискурсі ( на матеріалі англомовних газет)»
Авторы: Ільченко, Анна Петрівна
Ключевые слова: публіцистичний стиль, мова засобів масової комунікації, медійні тексти, газетні заголовки, особливості перекладу.
Issue Date: 23-Feb-2022
Аннотация: У роботі зроблена спроба дослідити та виявити лексико-семантичні та структурні особливості заголовків у медіа дискурсі ( на матеріалі англомовних газет The Guardian, The New York Times, New Jersey Local News, The Washington Post, USA Today.) Роль заголовка в англійських газетах дійсно значна. Він ставить за мету привернення уваги читача, його зацікавлення і навіть враження і лише після цього виконує свою інформаційно-роз’яснювальну функцію, а саме повідомлення читачеві короткого змісту статті. Унікальність та своєрідність англійської мови полягає у її цікавих фразеологізмах, ідіомах, каламбурах, а також складній граматичній будові, що може слугувати причиною певних труднощів під час самого процесу перекладу. У роботі представлено аналіз специфіки перекладу заголовків англійських статей. Визначено структурно-граматичні та лексичні особливості газетних заголовків. Запропоновано переклад заголовків на фактичному матеріалі американських та британських газетних статей. Зауважено на необхідність зберегти дохідливу та зрозумілу подачу інформації та використання аналогічних мовних засобів при перекладі. Специфічними рисами англомовних газетних заголовків є компресія мовних одиниць на всіх рівнях, використання багатозначних слів, цитат, ідіом, каламбуру, гри слів і так далі. Назви англійських медіа текстів є компресію форми і виразною ємністю змісту. Їх переклад – це тонка гра із читачем, якого необхідно переконати і захопити, що відповідає завданням стилю масової комунікації. Труднощі розуміння газетних заголовків можуть бути пов’язаними, перш за все, із порушеннями мовних норм; по-друге, із недостатньо повними знаннями реалій і культури країни, а також фразеології. Зазначено, що для здійснення вдалого адекватного перекладу необхідно усвідомлювати суть, зміст, комунікативну функцію та стилістичний ефект особливостей тексту, із умінням розпізнавати метафори, алюзії, іронію, каламбур, мати необхідні знання та уявлення про реальність, якій присвячений текст.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11859
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кваліфікаційна_робота_магістра_Ільченко_А.П..doc421 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback