Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11892

Название: АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ ВІДМІННІСТЬ ВІД ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ
Авторы: Глущенко, Маргарита Юріївна
Ключевые слова: адміністративні послуги, публічна влада, публічні послуги, надання адміністративних послуг, державні службовці, послуги, органи державної влади
administrative services, public authority, public services, provision of administrative services, civil servants, services, public authorities
Issue Date: 23-Mar-2022
Аннотация: Метою магістерської роботи є визначення шляхів удосконалення адміністративних послуг та їх відмінність від інших видів послуг у публічній сфері. Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері надання адміністративних послуг. Предметом дослідження є поняття, особливості адміністративної послуги у контексті співвідношення із іншими публічним послугами. Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи такі як:  діалектичний метод застосовувався при врахуванні позицій науковців, органів, нормативної бази, судової практики з виокремленням власної позиції;  формально-юридичний метод використовувався для аналізу чинного законодавства та формулюванні рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення сфери надання адміністративних послуг;  формально-логічний метод застосовувався для обробки і використання емпіричного матеріалу, що дозволило з’ясувати юридичну природу публічних послуг та місця адміністративних послуг у цій системі;  герменевтичний метод, який надав можливість встановити зміст законодавчих текстів і окремих понять;  порівняльний метод з метою з’ясування відмінностей адміністративних послуг від інших послуг у публічній сфері. У процесі дослідження на підставі взаємодоповнення використовувалися також інші загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Практичне значення дослідження. Практичне значення наукових висновків полягає в тому, що вони можуть бути використані: а) у науково-дослідницькій роботі – для проведення подальших доктринальних досліджень головних теоретичних та практичних проблем, що пов`язані особливостями надання адміністративних послуг, її місця у системі публічних послуг; б) у правотворчості – під час підготовки нових та вдосконаленні чинних нормативних актів, які стосуються надання адміністративних послуг, та деяких актах, які регламентують інші види публічних послуг з огляду на новизну роботи; в) у навчальному процесі – для підготовки методичної літератури, навчальних посібників, підручників для студентів юридичних навчальних закладів та схожого напрямку. Крім того, використання результатів даного дослідження, окремих елементів, сприятиме покращенню правового забезпечення надання адміністративних послуг в Україні. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають шість підрозділів, висновків, переліку інформаційних джерел. Повний обсяг роботи становить 82 сторінки. Перелік інформаційних джерел складається з 83 найменувань.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11892
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Магістерська робота Глущенко М.Ю..pdf708,47 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback