Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11902

Название: Формування теоретичного базису взаємозв'язку інноваційної політики та конкурентоспроможності національної економіки
Другие названия: THE THEORETICAL BASIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION POLICY AND COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY
Авторы: Педченко, Наталія Сергіївна
Франко, Людмила Сергіївна
Ключевые слова: інновації
інноваційна політика
конкурентоспроможність
національна економіка
діджитал-інновації
екоінновації,
інновації в промисловості
менеджмент інновацій
інтелектуальна власність
Issue Date: 2021
Издатель: Видавничий дім «Гельветика»
Библиографическое описание: Формування теоретичного базису взаємозв'язку інноваційної політики та конкурентоспроможності національної економіки / Н. С. Педченко, Л.С. Франко // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» - 2021. - №71. - с. 69-76
Серия/номер: УДК;338.001.36
DOI;https://doi.org/10.32843/bses.71-10
Аннотация: У статті проведено дослідження теоре- тичного базису інноваційної політики та конкурентоспроможності з використанням інструментів бібліометричного аналізу. Проаналізовано основні напрями наукових доробок з цієї тематики на основі вибірки з 2 147 статей та матеріалів конферен- цій, витягнутих із бібліографічної бази даних “Scopus” за 1991–2021 роки. Виділено центральні тематичні кластери, такі як інноваційний розвиток бізнес-середовища; інновації в промисловості; менеджмент інновацій; екоінновації; діджитал-інновації; інтелектуальна власність. Проведено порів- няння активності науковців та користувачів Інтернету у дослідженні питань інновацій та конкурентоспроможності. Результати засвідчили популяризацію таких досліджень як у науковців, так і в користувачів Інтер- нету США, Китаю, Великобританії та Іспа- нії. Акцентовано увагу на тому, що науковці України почали активно досліджувати цю проблематику останніми роками.
Описание: Поглиблення глобалізаційних процесів та актуалізація конкурентного суперництва ставлять перед державною політикою кожної країни нові виклики, пов’язані із забезпеченням достатнього рівня конкурентоспроможності країни порівняно з іншими країнами світу. Створення конкурентних переваг країни має базуватись на інноваційному розвитку бізнесу, вітчизняної науки та технологій, створенні умов для сталого економічного розвитку у довгостроковому періоді. Нерозривність інноваційної політики та конкурентоспроможності є визначальними для пошуку нових рушійних сил прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану розвитку світової економіки. Проте визначенню характерних інноваційних чинників конкурентоспроможності країн має передувати формування теоретичного базису розгляду цього питання, що дасть змогу сформувати макроконкурентну парадигму інноваційного розвитку національної економіки.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11902
ISSN: 2524-0900
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Pedchenko_N_Franko_L.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback