Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11906

Название: Liquidation of multi-apartment building co-owner association under the court decision
Другие названия: Ліквідація організації співвласників багатоквартирного будинку за рішенням суду
Авторы: Rudenko, Lyudmila
Руденко, Людмила Дмитрівна
Руденко, Людмила Дмитриевна
Derevyanko, Bogdan
Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Ключевые слова: multi-apartment building co-owner association
co-owner
liquidation
liquidation procedure
collective violation
class action lawsuit
state registrar
guarantee
організація співвласників багатоквартирного будинку
співвласник
ліквідація
ліквідаційна процедура
колективне порушення
колективний позов
державний реєстратор
гарантія
Issue Date: 2021
Издатель: Запоріжжя: Запорізький національний університет
Библиографическое описание: Rudenko L., Derevyanko B. (2021). Liquidation of multi-apartment building co-owner association under the court decision. Philosophy, economics and law review. Volume 1. № 2. P. 108–116.
Аннотация: The article examines the grounds, the procedure for liquidating a multiapartment building co-owner association (MABCOA) under the court decision. The strategic (the need to adapt national law to EU law) and regulatory (substantive and procedural) measurements of the feasibility of improving the legal mechanism for liquidating the MABCOA under the court decision are indicated. A classification of rules regarding the grounds and order of such liquidation into causal and procedural ones is proposed. The markers for resolving the dispute on the liquidation in the MABCOA have been concretized: will the claim be satisfied before the restoration of the rights and legitimate interests of the co-owner in the MABCOA?; will there be any court interference in the activities of the MABCOA?; will the satisfaction of the claim not violate the rights and legitimate interests of other participants in the MABCOA? The signs of violations during the creation of the MABCOA as grounds for its elimination have been clarified: such violations must be of a significant, collective nature, and they cannot be eliminated in the current activities of the MABCOA. The expediency of introducing class action lawsuits into the national system is reasoned since evidence of the fact of collective violation of the rights of co-owners of a multi-apartment building during the creation of the MABCOA is possible only if a particular community of co-owners of a multi-apartment building is provided with a legal opportunity to go to court since the conflict is based on the issue of the same-type violation of the rights of such co-owners. It is proposed to enshrine the guarantees of voluntary execution of a court decision on the liquidation of an economic entity by granting the state registrar the right to apply to the court with a statement of claim on the appointment of officials of the economic entity responsible for carrying out the liquidation procedure after a certain period has elapsed since the registration of information about the termination procedure of such economic entity.
Описание: У статті розглядаються підстави та порядок ліквідації організації співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) за рішенням суду. Зазначено стратегічні необхідність адаптації національного законодавства до законодавства ЄС та нормативні (матеріально-процесуальні) виміри доцільності вдосконалення правового механізму ліквідації ОСББ за рішенням суду. Запропоновано класифікацію правил щодо підстав та порядку такої ліквідації на причинно-наслідкові та процесуальні. Конкретизовано ознаки вирішення спору про ліквідацію в ОСББ: чи буде задоволено позов як такий до відновлення прав та законних інтересів співвласника в ОСББ?; чи буде судове втручання в діяльність ОСББ?; чи не порушить задоволення позову права та законні інтереси інших учасників ОСББ? Зʼясовано ознаки порушень під час створення ОСББ як підстави для його усунення: такі порушення мають носити істотний, колективний характер і не можуть бути усунені в поточній діяльності ОСББ. Обґрунтовано доцільність запровадження колективних позовів у національну систему, оскільки доведення факту колективного порушення прав співвласників багатоквартирного будинку під час створення ОСББ можливе лише за умови наявності конкретної спільноти співвласників. власникам багатоквартирного будинку надається юридична можливість звернутися до суду, оскільки конфлікт ґрунтується на однотипному порушенні прав таких співвласників. Пропонується закріпити гарантії добровільного виконання рішення суду про ліквідацію субʼєкта господарювання шляхом надання державному реєстратору права звертатися до суду з позовною заявою про призначення посадових осіб субʼєкта господарювання, відповідальних за ведення субʼєкта господарювання. вийти з процедури ліквідації через певний строк з моменту реєстрації відомостей про процедуру припинення такого субʼєкта господарювання.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11906
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2021__Rudenko, Derevyanko.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback