Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Глави з книги >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11917

Название: атестаційного екзамену зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма «Публічне адміністрування» ступеня магістра. Тестові завдання зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма «Публічне адміністрування» ступеня магістра. Частина 1 : навч.-метод. видання
Авторы: Волошина, Яна Леонідівна
Горбань, Олена Вікторівна
Каменська, Ніна Петрівна
Лаврик, Галина Володимирівна
Орел, Вікторія Анатоліївна
Солдатенко, Оксана Володимирівна
Стрілець, Богдан Васильович
Терела, Галина Василівна
Ключевые слова: публічне управління та адміністрування, публічне адміністрування, публічна політика, міжнародні стандарти, публічна служба
public administration, public policy, international standards, public service
Issue Date: 10-May-2022
Аннотация: Програма атестаційного екзамену укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма «Публічне адміністрування», затвердженої наказом по університету від 20 лютого 2019 року № 36-Н та стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністру¬вання» за спеціальністю 281 Публічне управління та адмі¬ністрування, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 серпня 2020 року № 1001.
Описание: Програма атестаційного екзамену зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма «Публічне адміністрування» ступеня магістра. Тестові завдання зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма «Публічне адміністрування» ступеня магістра. Частина 1 : навч.-метод. видання / Я. Л. Волошина, О. В. Гор-бань, Н. П. Каменська, Г. В. Лаврик, В. А. Орел, О. В. Сол-датенко, Б. В. Стрілець, Г. В. Терела ; [редкол.: Г. В. Лаврик (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 206 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11917
Appears in Collections:Глави з книги

Files in This Item:

File Description SizeFormat
224-1989.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback