Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра правознавства >
Монографії >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11968

Название: Правове регулювання захисту прав суб’єктів господарювання
Другие названия: Legal regulation of rights protection of economic entities
Правовое регулирование защиты прав субъектов хозяйствования
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Деревянко, Богдан Владимирович
Туркот, Ольга Андріївна
Turkot, Olha
Туркот, Ольга Андреевна
Прилуцька, Аліна Вікторівна
Prylutska, Alina
Прилуцкая, Алина Викторовна
Ключевые слова: суб’єкт господарювання
господарське законодавство
Господарський кодекс України
засоби регулюючого впливу держави
відповідальність
захист прав
economic entity
economic legislation
Economic Code of Ukraine
measures regulating the impact of the state
responsibility
rights protection
субъект хозяйствования
хозяйственное законодательство
Хозяйственный кодекс Украины
меры регулирующего воздействия государства
ответственность
защита прав
Issue Date: 2022
Издатель: Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс»
Библиографическое описание: Деревянко Б.В., Туркот О.А., Прилуцька А.В. Захист прав субʼєктів господарювання: навчальний посібник / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Б.В. Деревянка; 3-є вид., переробл. і доповн.; НАПрН України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2022. 196 с.
Аннотация: У навчальному посібнику захист прав субʼєктів господарювання розглянуто як комплекс норм господарського законодавства і групу інститутів господарського права. Розкрито поняття, значення та види правового регулювання захисту прав субʼєктів господарювання, визначено положення захисту різними державними органами та самими субʼєктами господарювання у різних галузях і сферах, розкрито поняття комплексного явища «рейдерство» і визначено шляхи боротьби із ним та профілактики його випадків, визначено особливості досудового та судового порядку захисту прав субʼєктів господарювання та ін. Курс лекцій складається з дванадцяти тем, кожна з яких закінчується стислими висновками, завданнями і питаннями для самоконтролю, темами рефератів. У кінці курсу лекцій є перелік основних нормативно-правових актів, якими регулюються питання захисту прав субʼєктів господарювання, а також основної навчальної літератури з курсу. Для аспірантів, студентів, курсантів і слухачів ЗВО та НДІ, вчених, практиків та усіх, хто цікавиться правовим забезпеченням захисту прав субʼєктів господарювання.
Описание: The textbook considers the protection of the rights of economic entities as a set of rules of economic law and a group of institutes of economic law. The concept, meaning and types of legal regulation of protection of business rights are revealed, the provisions of protection by various state bodies and economic entities in different branches and spheres are defined, the concept of complex phenomenon “raiding” is revealed and judicial protection of the rights of economic entities, etc. The course of lectures consists of twelve topics, each of which ends with brief conclusions, tasks and questions for self-control, topics of abstracts. At the end of the course of lectures there is a list of basic legal acts governing the protection of the rights of economic entities, as well as the main educational literature on the course. For graduate students, cadets and students of free economic education and research, scientists, practitioners and anyone interested in legal protection of the rights of economic entities.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11968
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2022__Захист прав субєктів господарювання_-1.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback