Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра туристичного та готельного бізнесу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО ТГБ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12750

Название: Розвиток туризму у Рівненській області: стан та перспективи
Авторы: Шестак, Лоліта Ігорівна
Ключевые слова: розвиток туризму
Рівненська область
Issue Date: 2021
Библиографическое описание: Шестак Л. І. Розвиток туризму у Рівненській області: стан та перспективи : кваліф. роб. : 242 Туризм / Шестак Лоліта Ігорівна. – Полтава : 2021. – 95 с.
Аннотация: Мета роботи полягає в дослідженні теоретичних та прикладних аспектів використання природно-ресурсного потенціалу як складової сфери туризму у Рівненській області та аналізу показників, що характеризують стан туристично-рекреаційного комплексу регіону, узагальнення тенденцій розвитку, вивчення проблем, які потрібно вирішити. Об’єктом дослідження є процес туристичної діяльності у Рівненській області. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні підходи у дослідженні стану та перспектив розвитку туризму у Рівненській області. Для розв’язання визначених завдань роботи, досягнення мети використовувався наступний комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема, методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу, узагальнення. За допомогою аналітичного методу здійснено підбір інформації за темою. Використовувався метод економіко-статистичного аналізу. Інформаційною базою слугували: законодавчі та нормативно-правові акти України, що регламентують діяльність у галузі туризму, матеріали Державної служби статистики України, Головного управління статистики у Рівненській області та Управління культури і туризму Рівненської державної адміністрації, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем дослідження організації сфери туризму на регіональному рівні, публікації в наукових періодичних виданнях, статистичні бюлетені туристичної діяльності, матеріали науково-практичних конференцій, дані всесвітньої мережі Інтернет. Окремі положення кваліфікаційної роботи були апробовані опубліковані в матеріалах кафедрального круглого столу студентів та аспірантів «Туризм і молодь – 2020» (м. Полтава, ПУЕТ, 21 грудня 2020 р.). Структурно робота складається з двох розділів, вступу, висновків, переліку інформаційних джерел, додатків. У роботі налічується 10 рисунків, 4 таблиці, та 3 додатки (у них 5 таблиць), перелік інформаційних джерел налічує 89 найменувань.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12750
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО ТГБ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Shestak Lolita Ihorivna.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback